De Centrale Cliëntenraad Cordaan zoekt nieuwe leden!

donderdag 6 december 2018

Binnen Cordaan is een Centrale Cliëntenraad (CCC) actief. Deze raad behartigt de belangen van de cliënten van Cordaan. De CCC stelt boven alles de cliënt centraal en adviseert de organisatie gevraagd en ongevraagd.

De raad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur. De CCC volgt de WMCZ (Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen) en denkt positief kritisch mee over de beste zorg voor cliënten van Cordaan. Daarnaast ondersteunt de raad de locaties bij de verdere uitbreiding en versterking van de cliëntmedezeggenschap.

Wij zoeken leden die:
* enthousiast zich in willen zetten voor het ontwikkelen van de zorg en de
   verdere professionalisering van de cliëntvertegenwoordiging binnen Cordaan
* maatschappelijke belangstelling en affiniteit met Cordaan en de zorg in brede zin hebben
* beschikken over goede communicatie en sociale vaardigheden en in staat zijn om deze op diverse
   niveaus binnen Cordaan in te zetten
* zicht hebben op de regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg.

Uw inzet is op basis van vrijwilligerswerk met een vacatie vergoeding en onkostenregeling.

Geïnteresseerd?
Wij ontvangen graag uw CV en korte motivatiebrief voor 5 januari 2019 via mbeek@cordaan.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariejan Beek: 06-50744975.
 

Deel deze pagina