CORE: Cordaan en Reade openen Observatie-revalidatie unit voor COVID-19 patiënten

vrijdag 29 mei 2020

Patiënten uit de regio Amsterdam kunnen vanaf deze week, na een ernstige COVID-19 infectie worden opgenomen in de CORE-unit. De CORE-unit is een observatie-revalidatie unit van Cordaan en Reade op de locatie Hof van Sloten. Hier kunnen patiënten die terugkomen van de IC een nazorgtraject op maat krijgen.

CORE is een samenwerking tussen de Geriatrische revalidatiezorg van Cordaan en de Medisch Specialistische revalidatiezorg van Reade. Nieuw is dat één gezamenlijk behandelteam patiënten behandelt die baat hebben bij beiden vormen van revalidatiezorg.

Een ernstige COVID-19 infectie, vooral na langdurig verblijf op de IC, heeft een grote impact op fysiek, mentaal en psychisch vlak.

Revalidatieartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde zien dat voor het bepalen van de juiste vervolgzorg gemiddeld twee weken nodig is. In de CORE-unit kunnen  patiënten direct na ontslag uit het ziekenhuis starten met revalidatie en herstel.

Gezamenlijk revalidatieteam rondom de patiënt
Tijdens de eerste twee weken herstelt een deel van de patiënten zo goed dat zij thuis verder kunnen revalideren. Voor de andere patiënten bepalen de specialist ouderengeneeskunde en revalidatiearts in samenspraak wat de best passende vervolgzorg is

De CORE-unit zorgt ervoor dat COVID-19 patiënten een passend revalidatietraject aangeboden krijgen; de juiste zorg, op de juiste plek.

 

 

Deel deze pagina