Cordaanlezing 2017: zorgprofessional in frontlinie diverse samenleving

maandag 13 november 2017

Donderdagavond jl. kwamen zo’n 150 bezoekers af op de Cordaanlezing in De Hermitage in Amsterdam. Hoogleraren Halleh Ghorashi en Monique Kremer benaderden het thema “zorg in een diverse stad” vanuit hun eigen deskundigheid. De gemeenschappelijke deler in de lezingen was dat diversiteit in Amsterdam alleen maar groeit en voordelen te bieden heeft.

Diversiteit bron van vernieuwing
Prof. dr. Halleh Ghorashi - hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de VU - kwam in 1988 als vluchteling vanuit Iran naar Nederland. Zij betoogt dat er een ‘verborgen vanzelfsprekendheid’ is dat we onze veiligheid zoeken in herkenbaarheid en homogeniteit. Als we ons prettig voelen bij onze eigen groep, waarom zouden we dan diversiteit willen? We zien organisaties pas afgestudeerde professionals aannemen met diverse achtergronden, maar hoe zinvol is dat als zij een jaar later zijn getransformeerd tot exacte kopieën van medewerkers die daar al jaren zitten? Zo gaat de kans verloren om juist verbinding te zoeken met het onbekende. En dat is jammmer. Diversiteit is namelijk een natuurlijke bron van vernieuwing. Iemand die van buiten komt stelt vragen en stelt onze vanzelfsprekendheid ter discussie. Hoe groter de diversiteit des te groter de kans op vernieuwing, op innovatie en op groei, aldus Ghorashi. Door diversiteit binnen te laten, bevrijden we onszelf van de macht van de vanzelfsprekendheid. Het help ons om onze kwaliteit te verbeteren en verder te kijken dan we gewend zijn.

Sta voor diverse achtergronden
De tweede lezing was van prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Een stad waar het aantal inwoners met een andere culturele achtergrond toeneemt, terwijl het aantal autochtonen duidelijk daalt. Binnen culturen in onze stad nemen de verschillen toe. Een verschijnsel dat zij “super diversiteit” noemt. De belangrijkste uitdaging is om mensen met elkaar te verbinden. Dat kan door elkaar simpelweg vaker te ontmoeten. De stad is echter zo ingericht dat culturen veelal geclusterd zijn en elkaar weinig tegenkomen in de supermarkt of bij de bakker.

Wat betekent dit voor de zorg? Bieden we zorg op maat of wordt het allemaal middelmaat? Om zorg op maat te bieden moeten professionals onbevooroordeeld zijn; hun normen en waarden thuis laten en openstaan voor de diverse achtergronden van hun cliënten. Dat is een forse opgave. Zo bezien staan zorgprofessionals in de frontlinie van de diverse samenleving.

Bekijk en beluister de lezingen op YouTube:
Prof. dr. Halleh Ghorashi
Prof. dr. Monique Kremer

Deel deze pagina