Cordaan ontwikkelt methodisch kader voor begeleiding LVB-cliënten

maandag 3 april 2017

Cordaan ontwikkelt samen met Middin een methodisch kader voor de begeleiding van LVB-cliënten in de grote stad. Middin (Den Haag/Rotterdam) en Cordaan (Amsterdam) hebben beide dezelfde werkwijze en boeken hiermee ook successen, alleen is deze werkwijze nog niet vastgelegd.

Omdat de problematiek rond LVB-cliënten in de grote steden steeds nadrukkelijker op de agenda staat, is er behoefte aan een methodisch kader met handvatten, zodat medewerkers richtlijnen hebben en de zorg eenduidig wordt verleend. Het methodisch kader heet LifeWise.
 
Onderzoek VUmc
Middin en Cordaan hebben het VUmc gevraagd onderzoek te doen: enerzijds een theoretisch onderzoek en anderzijds het interviewen van allerlei begeleiders en cliënten over hun ervaringen. Binnenkortmeer hierover. Vooruitlopend daarop is alvast het artikel over LifeWise uit het congresboek 'Met het oog op behandeling 4' beschikbaar.
 
Lees meer in het artikel 'De ontwikkeling van een methodisch kader voor groot stedelijke ondersteuning van (jong) volwassenen met LVB' uit het congresboek. 
Dit artikel belicht de aanleiding van het project en de wijze waarop het onderzoek is opgezet.

Deel deze pagina