Cordaan onderzoekt met UMC Amsterdam hoe zij de kwaliteit van de zorg kan verbeteren

maandag 31 oktober 2022

Samen met Amsterdam UMC, locatie VUmc, werkt Cordaan aan een onderzoek naar de kwaliteit van de behandelingen en het voorschrijven van medicijnen in de verpleeghuiszorg. Het doel van dit kwaliteitsonderzoek is dat het voorschrijven van medicijnen in de verpleeghuiszorg steeds gepaster (tijdig en juist) wordt en de kwaliteit van de behandeling verbetert. Het kan bijvoorbeeld gaan om het voorschrijven van antibiotica of psychofarmaca (medicijnen bij psychische klachten), maar ook andere medicijnen en behandelingen kunnen onderwerp van het onderzoek worden.

Waarom een kwaliteitsonderzoek?
Met dit kwaliteitsonderzoek worden verpleeghuizen onderling met elkaar vergeleken, zodat de huizen en hun artsen zien hoe zij hun patiënten behandelen ten opzichte van artsen in een ander verpleeghuis. Zo’n vergelijking zorgt voor nieuwe kennis en inzichten waarvan verpleeghuizen en hun artsen kunnen leren en daarmee de zorg kunnen verbeteren.

Een voorbeeld
Antibioticaresistentie (als bacteriën ongevoelig voor antibiotica zijn waardoor de antibiotica niet meer werken) is een steeds groter wordend probleem. Bewoners van verpleeghuizen krijgen regelmatig antibiotica voorgeschreven. Sommige huizen schrijven meer voor dan andere. In een kwaliteitsonderzoek onderzoeken we of daar goede redenen voor zijn of dat de antibiotica worden voorgeschreven uit gewoonte. Door verpleeghuizen te vergelijken en te bestuderen waaróm er verschillen bestaan, kan onnodig antibioticagebruik worden voorkomen en antibioticaresistentie worden verminderd. Ook bij ziektebeelden waar geen antibiotica aan te pas komt maar waar wel behandeld moet worden kan een kwaliteitsonderzoek worden ingezet.

 

Deel deze pagina