Cordaan lid van Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

dinsdag 9 augustus 2016

Cordaan is lid geworden van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Het Kenniscentrum is een centrum voor en door professionals gericht op ondersteuning en verbetering van de kwaliteit van leven van dementerende jonge mensen en hun sociaal systeem.

Bij dementie op jonge leeftijd is het behoud van regie juist vanwege de levensfase van groot belang. Hiervoor is het nodig om ondersteuning en zorg op maat te leveren, passend bij de levensfase en de behoeften en aansluitend op wat de persoon en zijn omgeving zelf nog kunnen. En daarnaast is er juist door de levensfase een sterke behoefte aan arbeidsmatige werkzaamheden en aan van betekenis zijn in de maatschappij.

Cordaan is enthousiast over het lidmaatschap. Hannie van Schutterhoef, directeur V&V: “Via het kenniscentrum kunnen we veel kennis en ervaring ophalen. Het is zowel voor de thuiszorg als de verpleeghuiszorg een belangrijk speerpunt in Amsterdam. We nemen het thema ook mee als ontwikkelingslijn in het expertisecentrum dementie”.

Deel deze pagina