Cordaan doet mee aan onderzoek antibioticaresistentie

vrijdag 17 februari 2023

Cordaan doet mee aan project Lasso, een onderzoek naar het vóórkomen van antibioticaresistentie bij urineweginfecties. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het GGD Streeklaboratorium in samenwerking met het Amsterdam UMC en ABR zorgnetwerk Noord-Holland Flevoland.

Waarom is dit project belangrijk?  
Voor de behandeling van urineweginfecties is het belangrijk om te weten hoeveel antibioticaresistentie er voorkomt. Resistentie betekent dat de bacterie die de infectie veroorzaakt niet wordt gedood door het antibioticum. Hierdoor geneest de infectie niet of minder goed en moet een ander antibioticum worden gebruikt.  

Wat houdt het project in? 
De urine van bewoners met een urineweginfectie wordt tijdens dit project (gedurende ca. 3 maanden) altijd gekweekt om te onderzoeken hoeveel antibioticaresistentie er voorkomt. De arts krijgt de uitslag van de urinekweek zoals gebruikelijk en kan daarmee zo nodig de behandeling aanpassen. Met de resultaten van alle resistentiebepalingen weten we hoeveel en welke resistentie er voorkomt. Deze informatie helpt om het meest geschikte antibioticum te kiezen voor een bewoner met een urineweginfectie.

Deelname onderzoek 
Bewoners zullen geen last ervaren van het onderzoek. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw zorgverlener. Dit kan tot 1 juli, hierna worden de gegevens niet herleidbaar tot de persoon gemaakt. Indien u geen bezwaar heeft hoeft u niets te doen. 

Start onderzoek
Vanaf 20 februari zal gedurende drie maanden het onderzoek gaan plaatsvinden op de locaties Eben Haezer, Berkenstede, Buitenhof, Beth Shalom, Hof van Sloten en De Die. 

Vragen over het onderzoek? 
Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij uw behandelend arts of de onderzoekers:  
* Arts-microbioloog GGD Streeklaboratorium Sacha Kuil, (E) skuil@ggd.amsterdam.nl  
* Relatiebeheer GGD Streeklaboratorium René Vork en Margreet Visser, (T) 020-5553941 (E) slarelatiebeheer@ggg.amsterdam.nl  

Deel deze pagina