Cordaan continueert lidmaatschap Actiz

dinsdag 4 juli 2017

Ook in 2018 blijft zorgorganisatie Cordaan lid van branchevereniging Actiz. Eerder kondigde Cordaan aan haar lidmaatschap per 31 december a.s. op te zeggen. Een andere discussie over de kwaliteit van zorg, meer aandacht voor de grootstedelijke problematiek en een andere cultuur in de vereniging waren volgens Cordaan noodzakelijk.

Inmiddels heeft Actiz met haar leden een verkenning naar een nieuwe verenigingsstructuur afgesloten. Cordaan heeft daaraan actief bijgedragen. Het resultaat biedt voldoende vertrouwen het lidmaatschap alsnog voort te zetten.

Bestuurder Ronald Schmidt zegt hierover: “Wij hebben in de gedachtenvorming over vernieuwing van de verenigingsstructuur bewust een actieve rol gespeeld. Wij waren en zijn van mening dat als je ergens kritisch over bent, je ook inspanning moet leveren om verbetering te realiseren.” De nieuwe verenigingstructuur van Actiz moet uiteindelijk leiden tot een netwerkorganisatie en een gewenste cultuurverandering. “Actiz, als vereniging van zorgorganisaties, zal de komende jaren in een bewegende wereld ook in beweging moeten blijven. Wij dragen daar vanuit Cordaan graag aan bij”, aldus Schmidt.

 

Deel deze pagina