Cordaan bundelt herstelzorg ouderen

maandag 5 november 2018

Monique Slee - Valentijn is per 1 november benoemd tot directeur van het domein 'Specialistische Zorg voor Ouderen'. Haar opdracht is eerstelijns verblijf, geriatrische revalidatie en de onlangs geopende WijkKliniek dicht bij elkaar te organiseren. Met als doel een forse impuls te geven aan de doorontwikkeling van de herstelzorg voor ouderen.

Cordaan heeft een goede spreiding van verpleeghuislocaties in Amsterdam en omstreken. Daarnaast biedt de samenwerking met het domein Zorg in de Wijk (thuiszorg) drempelloze mogelijkheden voor een nog hoger percentage aan oudere cliënten dat in staat is van het verpleeghuis weer naar huis terug te keren. Nu gaat 54% van de cliënten met een eerstelijns verblijfindicatie naar huis.

Als trekker van het Cordaan Expertisecentrum Geriatrische Revalidatie heeft Monique Slee – Valentijn bewezen goede resultaten te boeken door de introductie van Value Based Healthcare als methodiek. De samenwerking met de ziekenhuizen BovenIJ, OLVG, Amsterdam UMC en Spaarne Gasthuis wordt vanuit het domein 'Specialistische Zorg voor Ouderen' geïntensiveerd.

Monique Slee – Valentijn is 40 jaar en internist ouderen-geneeskunde.

Deel deze pagina