Cordaan behaalt certificering voor continue kwaliteitsverbetering

vrijdag 25 november 2022

Cordaan heeft een belangrijke certificering behaald, waaruit blijkt dat er binnen de gehele organisatie veel waarde wordt gehecht aan continue verbetering van de zorg. Dat is de positieve uitkomst van een uitgebreide toetsing die binnen alle domeinen van Cordaan heeft plaatsgevonden en net is afgerond. De certificering die is toegekend, is het resultaat van een breed onderzoek onder ruim 20 teams, verspreid over alle domeinen. Cordaan voldoet met de certificering aan de belangrijke ISO 9001-norm, een internationale kwaliteitsnorm voor organisaties die een hoog kwaliteitsmanagement nastreven.

'We mogen vaker trots zijn op Cordaan'
Querine Heesterbeek, beleidsadviseur zorgontwikkeling bij Cordaan begeleidde een van de certificeringen: "Het onderzoek keek vooral naar hoe wij als medewerkers van Cordaan waarde toevoegen aan het leven van de cliënt. Dat is een heel belangrijk uitgangspunt. En uit de resultaten blijkt dat de teams zich hier vol voor inzetten. Volgens de instelling Certificatie in de Zorg, die het onafhankelijke onderzoek heeft gedaan, mogen we echt vaker benoemen waar we trots op zijn.'

Het onderzoek heeft zich gericht op meer dan 20 teams binnen Cordaan, van de ouderenzorg en zorg in de wijk tot de verstandelijk gehandicaptenzorg, jeugd en dagbesteding. Ook zijn gesprekken gevoerd met verschillende teams van het Havengebouw, waarbij is gekeken naar aspecten als naleving van de algemene verordening gegevensbescherming, behoud van medewerkers (HR), leren en ontwikkelen (Cordaan Academie), toeleiding en doorstroom van cliënten (CSB) en de arbeidsmarktcampagne.

Positieve resultaten
De positieve resultaten laten zien dat er geen hoog risicobevindingen zijn. Wel zijn er drie midden risicobevindingen, waaruit blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beter verwachtingenmanagement en om de integratie van zzp-medewerkers binnen de organisatie. Het definitieve rapport wordt binnen twee weken verwacht.

 

 

Deel deze pagina