Cordaan, Amstelring en de ROC's gaan samen opleiden voor zorg in de wijk

woensdag 13 april 2016

Op 25 januari 2016 ondertekenden Cordaan, Amstelring, ROC van Amsterdam, ROC Flevoland en ROC TOP de samenwerkingsovereenkomst om gezamenlijk op te leiden voor zorg in de wijk in de 21ste eeuw. Met het ondertekenen van de overeenkomst dienen zij een aanvraag in bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF). Met deze aanvraag willen de deelnemende partners inspelen op de veranderende rol van de zorgprofessional.

De rol van de zorgprofessional is aan grote veranderingen onderhevig. Zorgverlening wordt steeds meer verplaatst naar de wijk en de professional krijgt te maken met een veranderde cliënt, die de regie over zijn of haar zorg in eigen hand wil (en moet) houden. Daarnaast wordt er steeds meer een beroep gedaan op informele zorg (mantelzorger en vrijwilligers). Duurzame en innovatieve me­dische technologieën ontwikkelen zich in rap tempo en zijn niet meer weg te denken uit de zorg.

Onderwijsconcept dat aansluit op toekomst
Door deze ontwikkelingen is er een mismatch ontstaan tussen zorgvraag en zorgaanbod. Om deze ongelijkheid op te lossen is een nieuwe visie op het onderwijs nodig, met als logische volgende stap een onderwijsconcept dat beter aansluit op de toekomst. De deelnemende partners hebben zich gecommitteerd aan dit project en willen een duurzame samenwerking aangaan. Ze zien in dat voor de zorg in de wijk van de toekomst zorgverleners nodig zijn die proactief kunnen functioneren en goed zijn toegerust om zelfstandig – en in teamverband – beslissingen te nemen.

Fieldlabs
Het samenwerkingsverband wil middels de RIF-aanvraag werken aan concrete plekken, waar deze kansen worden ge­realiseerd; de zogeheten fieldlabs. Een fieldlab is een gebouw, onder beheer van een zorgaanbieder, waarin een omgeving wordt gecreëerd voor continu leren. Het is cruciaal dat het onderwijs in de praktijk plaatsvindt; niet op school maar in de wijk. Naast een fieldlab in Amsterdam, wordt er ook een fieldlab ontwikkeld in regio Almere.
 Behalve de ROC’s zijn actief betrokken: Cordaan, Amstelring, SIGRA, verschillende technologie en e-health bedrijven, VO scholen, gemeenten, het Amsterdam Health and Technology Institute en anderen.

Deel deze pagina