Bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Buitenhof

woensdag 13 april 2016

Na het succes van de eerste reeks bijeenkomsten, organiseert De Buitenhof zeven nieuwe bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers met als titel: 'Kracht van herinneringen'.

 

Ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wanneer zij geheugenproblemen krijgen, wordt begeleiding veelal noodzakelijk. De zorg voor mensen met dementie is een zware taak, en heeft invloed op de relatie tussen de persoon met dementie en de mantelzorger, waarbij de mantelzorger vaak het risico loopt overbelast te worden. Voorlichting en informatie die inzicht geeft in de belevingswereld van mensen met dementie kunnen de zorgtaak van de mantelzorger vergemakkelijken, begrip voor de verdergaande vergeetachtigheid vergroten en de relatie verbeteren. Dit alles komt aan bod tijdens de bijeenkomsten van 'De kracht van herinneringen'. We gebruiken hierbij een in Europees verband ontwikkelde aanpak.

Voor wie zijn de bijeenkomsten?
De zeven bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met dementie die thuis wonen en hun mantelzorger(s) en/of partner. Elke bijeenkomst duurt twee en een half uur, en bestaat uit een gezamenlijk deel en een deel waarbij de groep gesplitst wordt. Tijdens het gezamenlijke gedeelte werken we elke week aan een ander thema: een onderwerp van vroeger, bijvoorbeeld de schooltijd, werk en spel/vrije tijd. Verschillende activiteiten, benaderingen en voorwerpen worden gebruikt om met elkaar prettige herinneringen op te halen, wat een positief effect heeft op het gevoel van eigenwaarde. Erna eten we gezamenlijk. Na het eten wordt de groep opgesplitst: de mensen met dementie krijgen een beweegactiviteit aangeboden onder begeleiding van een fysiotherapeut, terwijl de mantelzorgers verder praten over hun ervaringen in de gezamenlijke bijeenkomsten en hoe deze toegepast kunnen worden in de thuissituatie. We spreken over hoe om te gaan met veranderingen in gedrag en communicatie en er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Ook krijgen de mantelzorgers informatie over het ziektebeeld en worden er praktische tips aangereikt voor dagelijkse problemen.

Cursusdata
14 en 21 maart, 4, 11, 19 en 25 april en 2 mei 2016

Locatie
De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2, Amsterdam

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie over de bijeenkomsten? Of wilt u zich aanmelden?
Bel of mail dan met afdeling ergotherapie:
T: 020 - 504 40 63
E: ergotherapiedebuitenhof@cordaan.nl
Contactpersonen: Marian Bon en Francesca de Heer

Deel deze pagina