Bed in de Buurt biedt mantelzorgers een pauze

dinsdag 15 november 2016

Een 63-jarige vrouw kwam via de huisarts bij ons terecht’, vertelt Margret van Leenen, locatiemanager van Cordaan bij locatie d’Oude Raai in de Amsterdamse Pijp. ‘Haar man heeft Parkinson en zij zorgt voor hem. De huisarts had haar geadviseerd om even op adem te komen. In december komt haar man voor de derde keer een week naar d’Oude Raai, zodat mevrouw wat ruimte heeft. Meneer krijgt ondertussen de benodigde zorg.’

Betrokken

De Amsterdamse zorgorganisatie Cordaan biedt sinds april 2016 tijdelijke zorg, onder meer aan mensen die na een ziekenhuisopname niet meteen naar huis kunnen. Ook mantelzorgers die toe zijn aan een pauze kunnen dankzij Bed in de Buurt de zorg tijdelijk uit handen geven. Van Leenen kwam begin dit jaar op het idee: ‘Met alle veranderingen in de eerstelijnszorg en de ontwikkelingen in de maatschappij in het achterhoofd, kreeg dit vorm. Ik voelde me sociaal betrokken bij de wijk en de ouderenzorg en vroeg me af: wat kunnen we doen?’

Respijtzorg

Bed in de buurt is er voor mensen met of zonder zorgindicaties, maar ook mantelzorgers kunnen hier terecht. Dankzij deze zogenoemde respijtzorg kan de mantelzorger tijdelijk vervangen worden en krijgt de cliënt de zorg op de locatie van Cordaan. Zo krijgt de mantelzorger wat benodigde rust. Dat is niet altijd makkelijk. ‘De eerste keer dat de meneer uit het eerder genoemde voorbeeld bij Cordaan kwam, was het voor beiden moeilijk’, zegt Van Leenen. ‘Haar man vond het helemaal niet zo leuk. De vrouw kwam met enige schroom uitleggen waarom ze hiervoor koos en had het gedurende die week af en toe moeilijk. De tweede keer dat haar man bij ons was, ging ze met een vriendin op pad. Het vertrouwen dat hij goed werd opgevangen was gegroeid en ook haar man was zich daarvan bewust. In december komt hij weer een week.’

Signalen

Het traject loopt via de huisarts, waar de mantelzorger terecht kan als de zorg te veel wordt. Ook de wijkverpleegkundige kan na soortgelijke signalen aan de bel trekken. Er zijn sinds april vijftien mensen geweest die van Bed in de Buurt gebruik hebben gemaakt. Van Leenen: ‘Dat is in verschillende vormen, zowel gevallen van respijtzorg als mensen met Wmo- of Wlz-indicaties. Het gaat in alle gevallen om planbare zorg die bijna altijd tijdelijk wordt gegeven.’ Er zijn in d’Oude Raai drie appartementen beschikbaar.

Afstand

Een man uit Amsterdam vroeg eens of zijn oude moeder enkele weken terecht zou kunnen. Dit omdat zij ver weg woont en hij haar daardoor weinig zag. ‘De vrouw is inmiddels twee keer zes weken in Amsterdam geweest. Dat is voor beiden fijn. De locatie heeft een huisarts in de buurt die de taken van de eigen huisarts in overleg overneemt. ‘Soms is d’Oude Raai dus ook gewoon een logeeradres’, zegt Van Leenen. ‘In dit geval voor iemand die op afstand woonde, maar iemand die eenzaam is, kan er ook gebruik van maken en aanschuiven in de eetzaal.”

Inspanning

Met een kleine inspanning kunnen kwetsbare ouderen en mantelzorgers geholpen worden, wat op den duur kostenbesparend kan zijn. De lange wachtlijsten, indicaties voor verzorgingshuizen, langer thuis blijven wonen, zaken waarover Van Leenen veel vragen krijgt. ‘Laten we kijken hoe we daarop kunnen anticiperen. Dit soort projecten moeten meer aandacht krijgen en gaan leven in de maatschappij.’http://www.denieuwepraktijk.nl/praktijk/bed-buurt-biedt-mantelzorgers-pauze/

Gerelateerde pagina's

Deel deze pagina