Animatie over slikstoornis na een CVA

donderdag 29 november 2018

Op initiatief van logopediste Homeyra Saiid heeft Cordaan een animatie over slikstoornis bij een CVA ontwikkeld. Deze animatie is specifiek bedoeld voor Turks en Marokkaanse ouderen, die de Nederlandse taal niet beheersen. Het geeft hen inzicht in de slikstoornis en biedt ook instructies om daar op de juiste manier mee om te gaan. En dat allemaal in hun eigen taal, met als uitgangspunt: eenvoudig en begrijpbare beelden en teksten.

Logopediste Homeyra Saiid signaleerde in de praktijk dat niet-westerse ouderen die een beroerte hebben gehad, vaak moeite hebben met het begrijpen van hun situatie. Soms denken zij vanuit geloofsovertuiging dat een slik- of spraakstoornis te maken heeft met zwarte magie. Dit onbegrip kan ernstige gevolgen hebben, zoals een longontsteking na verkeerd eten of drinken. 

Samen met Monique Slee (directeur SZO), Mark Smelik (projectcoördinator GRZ) en Bureau Koos vormde Homeyra een projectgroep. Bureau Koos is gespecialiseerd in de methodiek service design. Deze methodiek kent als uitgangspunt dat de eindgebruiker centraal staat en betrokken is bij de totstandkoming. Tijdens het traject wordt de animatie getest en verbeterd, om zo te komen tot een resultaat waar de eindgebruiker écht wat aan heeft.

Homeyra Saiid is logopediste in de geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Zij won afgelopen jaar de 2e prijs in de Cordaan Stimuleringsprijs. Het bedrag dat zij won, is besteed voor de animatie.

Turkse versie animatie: https://www.youtube.com/watch?v=PkudZpVqsC8&feature=youtu.be

Marokkaanse versie animatie: https://www.youtube.com/watch?v=JuLWFV9h7WY&feature=youtu.be

 

Deel deze pagina