Nieuw zorgconcept: de WijkKliniek

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de WijkKliniek is er zowel acute medische zorg, als goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit voorkomt nieuwe acute gezondheidsproblemen, haalt de druk af van de dichtslibbende spoedeisende hulpen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De WijkKliniek is het resultaat van een innovatieve samenwerking tussen Cordaan, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis. 

De WijkKliniek in Eben Haëzer

De WijkKliniek opende in juni 2018 haar deuren in Cordaan-locatie Eben Haëzer in Amsterdam Zuidoost. Eben Haëzer is verbouwd tot een integraal zorgcentrum waar allerlei vormen van zorg en ondersteuning voor ouderen worden geleverd. De WijkKliniek heeft 24 plekken. Alle patiënten krijgen een eigen ruime studio met zithoek. Ook is het mogelijk dat naasten blijven overnachten. Er wordt nauw samengewerkt met de huisarts en wijkverpleegkundige, zodat een soepele terugkeer naar huis mogelijk wordt. Een verblijf in de WijkKliniek duurt maximaal 14 dagen.

Waarom de WijkKliniek?

Er is een gat tussen wat thuis, in het verpleeghuis en in het ziekenhuis kan. Dat leidt tot een grote toestroom van ouderen naar de SEH. Jaarlijks zijn dat er in Nederland 800.000 waarvan 35% wordt opgenomen. We zien dat de huidige ziekenhuiszorg niet altijd passend is voor ouderen: 1 op de 5 wordt binnen een maand weer in het ziekenhuis opgenomen, 1 op de 3 heeft blijvende beperkingen in het dagelijks functioneren. In de WijkKliniek kijken we niet alleen naar het medische probleem, maar wordt gelijktijdig gewerkt aan het behouden van zelfredzaamheid. De zorg wordt geboden in een omgeving die uitnodigt tot bewegen, dus uit bed komen. We werken actief aan wat nodig is om thuis weer zelfredzaam te zijn. Deze aanpak moet heropnames en het verlies van zelfredzaamheid voorkomen.

 

Belangrijk voor de patiënt

Wij hebben ouderen die eerder in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest gevraagd wat belangrijk voor hen is als zij met ziekte te maken krijgen. Zij gaven deze 3 punten op:

  1. goede medische zorg voor het acute probleem
  2. behoud van zelfredzaamheid (dus kunnen blijven doen wat voor de opname ook kon, zoals fietsen, een wandelingetje etc.)
  3. goede begeleiding naar huis, zodat ze na opname hun leven weer kunnen oppakken. 

In de WijkKliniek zijn deze 3 punten de pijlers tijdens het verblijf.

Voor professionals: Geïnteresseerd in de WijkKliniek?

Regelmatig krijgen we verzoeken van professionals die een werkbezoek willen brengen aan de WijkKliniek of meer willen weten. Omdat we niet op ieder afzonderlijk verzoek kunnen ingaan, bundelen we deze verzoeken en organiseren we van tijd tot tijd bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor professionals in de ouderenzorg en ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars die kennis willen nemen van het zorgconcept WijkKliniek. In deze fase nodigen we met name verwijzers (huisartsen) in ons werkgebied uit. Tijdens de bijeenkomst bieden we een inkijk in de wereld achter de WijkKliniek. Daarbij geven we toelichting op het concept, de ontstaansgeschiedenis, de uitdagingen bij het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept buiten de bestaande bekostigingssystematiek en het belang van samenwerking over grenzen van organisaties en domeinen heen.

Geïnteresseerd? Via onderstaand formulier kunt u uw interesse kenbaar maken. Zodra we een volgende editie organiseren ontvangt u een uitnodiging. Vanwege grote interesse kan het even duren voordat we u uitnodigen.