Muziektherapie

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in hun dagelijks leven problemen ondervinden die te maken hebben met hun beperking(en). Muziek is een middel om met anderen te communiceren, kan aanzetten tot bewegen en invloed hebben op de stemming van mensen. Ook neurologisch onderzoek wijst uit dat muziek goed voor je is. Daarom is muziektherapie een geschikte behandeling voor mensen met een beperking.

Voor wie?
Muziektherapie is geschikt voor mensen met concentratieproblemen, depressie, spanningsklachten, gedragsproblemen, rouwverwerking, negatief zelfbeeld, trauma, angst, communicatieproblemen, autisme en dementie. Voor muziektherapie hoeft u geen muzikale vaardigheden te hebben. Plezier hebben in muziek is het uitgangspunt. Muziektherapie kan zowel op individuele basis als in groepsverband, afhankelijk van de hulpvraag.

Diagnostiek
Voor muziektherapie heeft u een verwijzing nodig van de gedragsdeskundige, uw huisarts of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG). Tijdens een korte observatieperiode brengt de muziektherapeut uw hulpvraag in kaart. Daarna formuleert zij behandeldoelen in een behandelplan.

De behandeling
Na de observatieperiode start het behandeltraject. U krijgt wekelijks muziektherapie, alleen of in een groep. De muziektherapeut stemt het muzikale aanbod af op uw behoeften en wensen. Samen werken we aan uw persoonlijke doelen, met behulp van de muziek. De voortgang van de behandeling bespreken we tussentijds en leggen we vast. Waar nodig stellen we de doelen bij. We ronden de therapie af wanneer de hulpvraag is beantwoord of wanneer er geen vooruitgang meer te verwachten is. Indien nodig helpt de therapeut bij het in de praktijk brengen van de adviezen in uw leefomgeving.

Multidisciplinair
De muziektherapeut heeft steeds contact over de voortgang van de therapie met de AVG, gedragsdeskundige, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut. Kennis van de verschillende disciplines draagt bij aan een optimalisering van de behandeling.

Waar?
Muziektherapie vindt plaats in woningen en dagbestedingslocaties van Cordaan.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden met een verwijzing van uw huisarts, AVG of gedragsdeskundige via:
muziektherapievg@cordaan.nl

Kosten
Voor muziektherapie is een geldige CIZ-indicatie voor de functie 'behandeling' noodzakelijk.

Hebt u geen indicatie met functie 'behandeling'? Een aantal zorgverzekeraars vergoeden muziektherapie onder het aanvullend pakket. Muziektherapeuten bij Cordaan zijn daarvoor aangesloten bij de FVB en staan ingeschreven in het kwaliteitsregister bij de SRVB.