Logopedie voor mensen met een verstandelijke beperking

Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van (ondersteunde) communicatie, problemen met spraak, stem of gehoor, en mensen met slikstoornissen.

Zij ondersteunen cliënten met specifieke problemen, bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornis, ernstige meervoudige beperkingen en dementie.

Voor wie?

Deze gespecialiseerde vorm van logopedie is speciaal voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een verstandelijke beperking, hun vertegenwoordigers en begeleiders. Ook als u niet bij Cordaan woont kunt u bij ons terecht.

De therapeut

De logopedist is gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Bijvoorbeeld een verstoorde slikfunctie, autismespectrumstoornissen en ernstige meervoudige beperkingen.

Diagnostiek

De logopedist doet eerst een uitgebreid logopedisch onderzoek, waarbij zij let op eventuele stoornissen in de slikfunctie. Op basis van de diagnose en de hulpvraag stelt de therapeut een persoonlijk behandelplan op, en zo nodig een slikprotocol met afspraken voor een veilige voedsel- en drankinname.

Behandeling

De behandeling bestaat uit individuele therapie aan u en uw omgeving. U en uw familie/ begeleiders krijgen inzicht in uw mogelijkheden en de beperkingen, en tips en adviezen om met deze beperkingen om te gaan. De logopedist kan hulpmiddelen inzetten rond ondersteunde communicatie, eten & drinken en gehoor.

Multidisciplinair team

De logopedist werkt nauw samen met alle andere betrokken behandelaren: (huis)arts, AVG, gedragskundige, fysiotherapeut, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut enzovoort.

Waar?

Logopedisch onderzoek, behandeling en begeleiding vinden plaats op diverse dagbesteding- en woonlocaties voor mensen met een beperking van Cordaan in alle stadsdelen van Amsterdam.

Kosten

Woont u bij Cordaan en heeft u een geldige individuele behandelindicatie van het CIZ? Dan kunt u logopedie aanvragen via de gedragsdeskundige of de AVG-arts. Heeft u geen behandelindicatie? Dan is een verwijzing van uw huisarts nodig. De logopedie wordt dan gefinancierd door de zorgverzekering met mogelijk een bijdrage eigen risico.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een mail naar logopedievg@cordaan.nl

Woont u thuis of bij een andere organisatie (bijvoorbeeld Amsta, Philadelphia) dan is overleg met uw woonlocatie nodig, en een verwijzing van de huisarts.