Kwaliteitsvenster Verpleeghuiszorg 2020

Met het Kwaliteitsvenster laten wij onze clienten en hun naasten zien wat zij mogen verwachten van de zorg in onze verpleeghuizen. We tonen u hoe we werken aan het verbeteren van kwaliteit, hoe we voortdurend leren en reflecteren. 

Op deze pagina schetsen we op welke wijze Cordaan nu en in de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

2020 was het jaar van de wereldwijde een uitbraak van het COVID-19-virus. Deze uitbraak had een ongekend grote impact op het leven in onze verpleeghuizen.

Cliënten en medewerkers van Cordaan raakten besmet met COVID-19, er gold lange tijd een bezoekverbod in de huizen, cliënten zijn soms ook geraakt door opgelegde beperkingen binnen de eigen woonomgeving. 

De pandemie heeft heel veel gevraagd van al onze cliënten en medewerkers.

In het Kwaliteitsvenster 2020 leest u op welke manier Cordaan in 2020 probeerde de kwaliteit van zorg - ondanks COVID-19 - te waarborgen.

Klik op de pdf hiernaast om het Kwaliteitsvenster te openen.