Kwaliteitsvenster: Externe samenwerking

Cordaan is met haar brede palet aan diensten en producten actief in het ondersteunen van mensen op vrijwel alle leefgebieden zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Wij doen dit in samenwerking met alle formele en informele ketenpartners in en om ons werkgebied: Groot-Amsterdam.

Lerend Netwerk

Cordaan vormt met Amsta, Amstelring en ZGAO het Lerend Netwerk. Het Lerend Netwerk beoogt in gezamenlijkheid visie te ontwikkelen, te leren van en met elkaar en het maken van afspraken om elkaar te ondersteunen bij kwaliteitsontwikkeling. Het Lerend Netwerk komt periodiek bijeen, waarbij de bestuurders van de organisaties aanwezig zijn. In deze bijeenkomsten worden actuele thema’s besproken uit de Amsterdamse langdurige zorg.

In 2018 is gestart met het betrekken van de cliëntenraden bij het Lerend Netwerk. In een eerste bijeenkomst is kennis met elkaar gemaakt en zijn wederzijdse thema's verkend.

Ben Sajet Centrum

In het Ben Sajet Centrum werken Cordaan en andere zorgorganisaties, kenniscentra, beroepsopleidingen, overheid en ervaringsdeskundigen samen. Ben Sajet is een academische werkplaats op het terrein van de ouderenzorg en gehandicaptenzorg en leggen ook verbindingen met overige academische werkplaatsen voor ouderenzorg (UNO) en gehandicaptenzorg.

Het Ben Sajet Centrum heeft tot doel deze zorg te vernieuwen en structureel te verbeteren. Dit doet het Ben Sajet door onderzoek, praktijk en onderwijs met elkaar te vervlechten. De vernieuwing van de zorg krijgt vorm door het uitvoeren van 4 programma’s.

  • Zorg voor kwetsbare ouderen
  • Zorg voor mensen met dementie
  • Leven met een verstandelijke beperking
  • Amsterdamse Coalitie Langer Thuis (in ontwikkeling

Cordaan participeert in al deze programma’s.