Kwaliteitsvenster: Externe samenwerking

Cordaan is met haar brede palet aan diensten en producten actief in het ondersteunen van mensen op vrijwel alle leefgebieden zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Wij doen dit in samenwerking met alle formele en informele ketenpartners in en om ons werkgebied: Groot-Amsterdam.

Lerend Netwerk

In 2017 zijn wij in Amsterdam gestart met de vormgeving van het Lerend netwerk.

Samen met Amstelring, Amsta, ZGAO vormt Cordaan het Lerend netwerk en denken wij na over de gezamenlijke uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden binnen de langdurige zorg. Zowel bestuurders als kwaliteitsmedewerkers nemen deel aan onze gezamenlijke sessies.

In 2017 is het lerend netwerk 2 x keer bijeengekomen.

Waardigheid & Trots

Cordaan heeft in 2017 deelgenomen aan het programma Waardigheid en Trots, waarbij Cordaan deel nam aan het programma rondom kwaliteit meetinstrumenten. Het delen van kennis en ervaringen met de door Cordaan ontwikkelde meetinstrumenten hebben er toe bijgedragen dat Cordaan heeft deelgenomen aan het  landelijke congres. Cordaan heeft een van de workshops georganiseerd waar bezoekers aan deel konden nemen.  Deelname aan het programma Waardigheid en Trots heeft er eveneens aan bijgedragen dat Cordaan op verschillende bijeenkomsten is gevraagd een bijdrage te leveren, zoals themabijeenkomsten met betrekking tot de zorg in de laatste levensfase als bij thema’s met betrekking tot het inzetten van informele zorg.

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Cordaan heeft in 2017 deelgenomen aan het transparantie traject van Zilveren Kruis Zorgkantoor. Cordaan heeft samen met 14 zorgorganisaties uit de langdurige ouderenzorg samengewerkt aan het vraagstuk hoe maak je goede zorg zichtbaar. Voor het antwoord op die vraag hebben zij maar liefst twee jaar intensief samen gewerkt. Gezocht werd naar manieren die recht doen aan het feit dat kwaliteit voor iedereen wat anders is. Het belang van een goede relatie, maatwerk en de dialoog over goede zorg tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders stonden daarbij centraal. Het project Goede zorg zichtbaar heeft een aantal hulpmiddelen opgeleverd die  zowel klanten, zorgaanbieders als zorginkopers kunnen helpen in deze zoektocht.