Kwaliteitsvenster 2019

Met het Kwaliteitsvenster laten wij onze clienten en hun naasten zien wat zij mogen verwachten van de zorg in onze verpleeghuizen. We tonen u hoe we werken aan het verbeteren van kwaliteit, hoe we voortdurend leren en reflecteren. 

Op deze pagina schetsen we op welke wijze Cordaan nu en in de komende jaren invulling geeft aan de thema’s zoals deze zijn opgenomen in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

 • De Client

  Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt.

  Meer over De Client >>

 • Veiligheid

  Cordaan heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Het bieden van veilige zorg vraagt betrokken en bekwame medewerkers. Het bieden van veilige zorg kan onder andere worden vormgegeven door het werken volgens vastgestelde procedures en richtlijnen. Anderzijds draagt de deskundigheid van onze medewerker het op peil houden van kennis , waarvoor de professionele en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers wordt gestimuleerd.

  Meer over Veiligheid >>

 • Medewerkers

  De dynamiek in de langdurige zorg heeft specifieke implicaties voor ons personeelsbeleid. Wij hechten grote waarde aan het opleiden en de ontwikkeling van onze medewerkers. Onze sturing is er op gericht dat zij hun werk professioneel, met veel plezier en betrokkenheid kunnen uitvoeren. Dit is voor Cordaan altijd belangrijk, maar bij uitstek in een tijd waarin de zorgvraag verandert en de arbeidsmarkt voor de zorgsector een uitdaging is.

  Meer over Medewerkers >>

 • Organisatie

  Wij staan voor onze zorg. We hebben een heldere visie op de toekomst en zijn financieel gezond. Dit zijn belangrijke voorwaarden om in de toekomst onze rol als grootstedelijke zorgorganisatie kunnen blijven waarmaken. Wij zullen ons voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden en vraag. Om dit te kunnen doen hebben wij de organisatie in negen flexibele organisatie eenheden ingedeeld en in 2017 onder andere het expertisenetwerk Dementie opgericht.

  Meer over Organisatie >>

 • Leren & verbeteren

  De meest effectieve vorm van leren ontstaat tijdens het werk. Nieuwsgierig zijn naar het effect van je handelen op de cliënt, elkaar collegiaal bevragen, fouten bespreken en successen vieren. Het maakt dat je leert en het leidt tot een hogere kwaliteit van zorg.

  Meer over Leren & Verbeteren >>

 • Externe samenwerking

  Cordaan is met haar brede palet aan diensten en producten actief in het ondersteunen van mensen op vrijwel alle leefgebieden zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Wij doen dit in samenwerking met alle formele en informele ketenpartners in en om ons werkgebied: Groot-Amsterdam.

  Meer over Externe samenwerking >>