Kwaliteitsrapport over mensen met een verstandelijke beperking

Het kwaliteitsrapport verstandelijk gehandicaptenzorg is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Cordaan. Basis van dit kwaliteitsbeleid is de dialoog over de kwaliteit van de begeleiding, en over kwaliteit van leven. Deze dialoog wordt gevoerd met cliënten, medewerkers, de directie en met de Raad van Bestuur.

Op deze pagina vindt u het kwaliteitsrapport, leest u achtergronden en hoort u in drie filmpjes van cliënten zelf hoe zij (begeleiding van) Cordaan ervaren.

Persoonlijk plan en teamreflectie

Met het oog op kwaliteit kijken we naar de afspraken uit het persoonlijk plan van de client, en hoe het team rond de cliënt reflecteert op het eigen handelen.

Persoonlijk plan
Iedere cliënt heeft een persoonlijk plan. Dit plan beschrijft mogelijkheden, beperkingen en wensen van de cliënt. Voor het kwaliteitsrapport kijken we naar de resultaten uit het persoonlijk plan in het Electronisch Cliënten Dosssier (ECD). We doen ook een risico-inventarisatie voor de client. Deze inventarisatie leidt tot afspraken en doelen waaraan we - samen met de cliënt en haar verwanten - werken.

Teamreflectie
Cordaan werkt sinds 2012 met zelfevaluaties. Zelfevaluatie is een instrument waarmee een team in gesprek gaat over de kwaliteit van de zorg. Dit gebeurt aan de hand van verschillende thema's: werken met persoonlijk plan, sociaal netwerk en dagbesteding, sterkere teams en cliëntveiligheid. In oktober 2017 vulden 44 begeleidingsteams voor mensen met een verstandelijke beperking een zelfevaluatie in.

In het filmpje hiernaast vertelt Zacharia over iets uit zijn persoonlijk plan dat hij erg belangrijk vindt: zijn gezondheid en fitness.

Zacharia en Benji over gezondheid en fitness

Cliëntervaring en klantbelofte

Cordaan is mede-ontwikkelaar van “Dit vind ik ervan!” (DVIE): een instrument voor het meten van cliëntervaringen. We startten met "Dit vind ik ervan!" in 2015. Persoonlijk begeleiders van woonlocaties volgden een cursus over de onderzoekende dialoog met de cliënt. Hierna volgde één of meerdere dialogen met de cliënt en haar verwant. De opbrengst van deze dialogen werd - en wordt -  vastgelegd in het ECD. Begeleiders en beleidsmakers gebruiken de resultaten van deze dialogen voor het verbeteren van de zorg en ondersteuning. Voor de cliënt, de teams en de organisatie.
Ook is er door een externe persoon kwalitatief onderzoek gedaan.

Sinds maart 2017 bespreken we in de dialogen ook de klantbeloften. Deze klantbeloften komen voort uit onze visie - zie onder kopje 'Klantbeloften uit de visie'.

In het filmpje hiernaast ziet u Daniël en zijn werkbegeleider Jan die vertellen over een van de klantbeloften: Wij zijn vakmensen.

Daniël en Jan over Vakmensen bij TransTech

Kwaliteitsmetingen en audits

Om de kwaliteit zichtbaar te maken, gebruiken we binnen Cordaan een aantal instrumenten. Deze instrumenten geven op een verschillende manier inzicht in de kwaliteit van de begeleiding en informatie over verbeterpunten in de organisatie:

  1. Dialoog en reflectie: deze instrumenten hebben als doel om de dialoog en reflectie binnen het team te verhogen. Voorbeelden zijn zelfevaluaties binnen teams, de methode “Dit Vind Ik Ervan!” (cliëntervaring), en audits die de kritische blik van een buitenstaander toelaten (bijvoorbeeld visitaties en de methode 'Moreel Beraad' in de teams).
  2. Lerende organisatie: Instrumenten die ingezet worden om te leren van eerdere ongewenste situaties. Het leren van deze situaties heeft als doel dat er maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen. Voorbeelden zijn klachten, incidenten en PRISMA-analyses van calamiteiten.
  3. Landelijke kwaliteitskaders: enkele kwaliteitsinstrumenten zijn landelijk verplicht (bijvoorbeeld pijler 2a van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, of ISO-zorg).

In het filmpje hiernaast komt Cor aan het woord over het visitatieteam en de cliëntenraad.

Cor over het visitatieteam en de cliëntenraad

Klantbeloften uit de visie

Cordaan ontwikkelde een visie voor cliënten met een verstandelijke beperkin. In deze visie doen we vijf beloften. Dit beloven wij onze cliënten:

  • Onze zorg en ondersteuning is vakkundig (Wij zijn vakmensen)
  • Wij gaan ver zodat jij het beste uit jezelf haalt, en we begrenzen waar nodig (Wij zijn vol lef)
  • Wij betrekken je familie, netwerk en partners in de samenleving bij de ondersteuning (Wij zijn verbindend)
  • Bij ons kun je zijn wie je bent (Wij zijn kleurrijk) ,
  • Wij zien jou en we staan naast je (Wij zijn liefdevol)

"Dit vind ik ervan!"

Met de methode ‘Dit vind ik ervan’ helpen we onze cliënten hun mening te geven over de kwaliteit van zorg en ondersteuning. We gaan samen in gesprek over onderwerpen als lijf en gezondheid, vrienden en familie, kiezen, hulp en veilig voelen. Dit gesprek is basis voor het ondersteuningsplan van de cliënt, en geeft ons inzicht in waar Cordaan de kwaliteit van zorg en begeleiding kan verbeteren.

Visitatieteam: interne audits

Om de kwaliteit te meten, houden we interne en externe audits. Visitaties van het visitatieteam zijn een voorbeeld van interne audits. Bij een visitatie gaan cliënten, verwanten, een beleidsadviseur en een externe voorzitter van Raad op Maat op bezoek bij een team. Ze observeren op de locatie, eten mee en voeren gesprekken met cliënten, verwanten en medewerkers. Op deze manier krijgen de auditoren een goed beeld van de kwaliteit van zorg en ondersteuning bij Cordaan.

Kwaliteitsrapport Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Sinds 2012 werkt Cordaan met zelfevaluaties in de teams en verwerkt deze uitkomsten, samen met uitkomsten van andere kwaliteitsmetingen, tot een kwaliteitsrapport.