Koers 2020

‘Cordaan staat dicht bij mensen. Wij werken in buurten en wijken. Met onze dienstverlening sluiten we zo veel mogelijk aan op de omgeving waar mensen zich thuis voelen, de levensfase waarin zij zich bevinden en de keuzes die zij zelf maken.’ Dat is de visie van Cordaan zoals beschreven in de Koers 2020.

De wereld om ons heen en de zorg in het bijzonder verandert snel. Onze strategische Koers 2020 beschrijft de focus van Cordaan in vier pijlers. We richten ons samen op kwaliteit, door te investeren in onze medewerkers en we willen de groeiende, diverse zorgvraag kunnen opvangen. We willen (systeem) grenzen doorbreken om onze cliënten in alle levensfasen te kunnen helpen en we zetten in op technologische innovatie om zowel onze cliënten als onze medewerkers te ondersteunen. Om dat goed te kunnen doen willen we een flexibele en robuuste organisatie zijn en willen we bijdragen aan een sociale en duurzame samenleving.

Lees hier de volledige strategische Koers 2020.