Jeugd - Specialistische zorg voor kinderen

Zoekt u hulp bij de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking? Cordaan Jeugd kan u helpen.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. En op speciale zorg waar dat nodig is. Cordaan Jeugd levert die gespecialiseerde hulp. Samen met ouders, verwijzers, begeleiders en leerkrachten.

Dagbesteding en Onderwijs

Cordaan Jeugd is specialist op het gebied van dagbesteding en ondersteuning in onderwijs voor kinderen met een verstandelijke beperking. Op reguliere kinderdagopvang en basisscholen geven we individuele ondersteuning aan uw kind en de leerkracht. Op alle Amsterdamse scholen voor Speciaal Onderwijs (ZMLK: zeer moeilijk lerende kinderen) werken medewerkers van Cordaan Jeugd. Ze ondersteunen de kinderen die intensieve begeleiding nodig hebben.

Voor jonge kinderen is er een speciale zorggroep op de ZMLK-scholen. Daarnaast hebben we onze Kinderdienstencentra (KDC), waar we dagbesteding geven aan kinderen van 3 tot 18 jaar die om verschillende redenen (nog) niet naar school kunnen. Ook hier werken specialistische begeleiders nauw samen met u als ouders om de ontwikkeling van uw kind optimaal te activeren. Op een aantal locaties is naschoolse opvang, weekenddagopvang en buitenschoolse opvang.

Meer informatie over dagbesteding.
Meer informatie over begeleiding bij passend onderwijs.

Gezinsondersteuning

Opvoeden van een kind met een verstandelijke beperking is niet zo vanzelfsprekend. Vraagt een kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? Opvoeders hoeven er niet alleen voor te staan. Cordaan Jeugd biedt verschillende soorten ondersteuning thuis. Bijvoorbeeld: “Wat kan ik doen als mijn kind slecht eet of slaapt?” Of: “Mijn kind heeft autisme, hoe kan ik daar mee omgaan?” Uniek is de combinatie van verzorging en hulp. Dat kan bestaan uit hulp bij de zorg voor uw kind, maar ook het stimuleren van de ontwikkeling door samen te spelen.

Als u zelf moeilijk leert, helpen we u bij de opvoeding van uw kind. Ook bij problemen op het gebied van geld en huishouden ondersteunt Cordaan Jeugd u. Samen met een gezinscoach leert u zelf dingen oplossen en uw gezin sterker maken. Dit doen we ook voor aanstaande en jonge moeders die moeilijk lerend zijn. Wij ondersteunen u tijdens de zwangerschap en bereiden u voor op de bevalling en de zorg voor uw baby. Na de bevalling kunt u hulp krijgen bij de verzorging en de opvoeding van uw kind.

Lees meer over Gezinsondersteuning,

Kinderverpleging Cordaan: verpleegkundige hulp aan kinderen

Het Kinderverpleegkundig team verleent medisch-technische verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Alle verpleegkundige handelingen die in het ziekenhuis gedaan worden, doen we ook thuis en op school. Te denken valt aan, antibiotica geven bij intraveneuze therapie, een sonde inbrengen, begeleiden bij zuurstoftherapie en katheteriseren.

Lees meer >>

Wonen, logeren, gezinshuis en trainingshuis

Zorgen voor een kind met een beperking is voor veel gezinnen zwaar. Daarom is het fijn als uw kind af en toe kan logeren in ons logeerhuis De Kring. Voor kinderen met een meervoudige complexe beperking hebben wij speciale woon- en logeermogelijkheden. Zij kunnen dagelijks bij ons logeren in De Marius Meijboom. En jonge moeders, die moeilijk leren, kunnen bij ons begeleiding en training krijgen bij de verzorging van hun baby. Dit kan in ons trainingshuis, maar ook in de eigen woning.
In het gezinshuis wonen kinderen met een beperking in een gewoon gezin.

Feuerstein Centrum Nederland

We behandelen kinderen en (jong) volwassenen volgens de Feuerstein methode. We helpen onze cliënten hun leervaardigheden te ontwikkelen. Met onze behandeling maakt hun ontwikkeling een grote sprong voorwaarts. Lees meer >>

 

Publicaties Jeugd

U kunt bijgaand aanmeldformulier invullen wanneer u geen bemiddeling heeft door het Ouder Kind team of een digitaal exemplaar aanvragen bij het zorgloket zorgloketjeugd@cordaan.nl

Overige publicaties van Jeugd zijn hier te downloaden of te bestellen via cordaanjeugd@cordaan.nl

Zorgloket Cordaan Jeugd
(020) 630 62 62
e-mail: zorgloketjeugd@cordaan.nl

Algemeen telefoonnummer Cordaan Jeugd
(020) 630 62 60
e-mail: cordaanjeugd@cordaan.nl

Bezoekadres Cordaan Jeugd
IJzerwerkerstraat 5-1
1033 RJ Amsterdam

 • Wonen en logeren

  24-uurszorg (wonen)
  Wonen doe je het liefst bij je ouders in een vertrouwde veilige omgeving. Soms kan dat niet en zult u ervoor moeten kiezen om uw kind elders te laten wonen Dit kan zijn omdat de zorg voor uw kind voor u te zwaar is of dat uw kind zoveel specialistische zorg nodig heeft dat het thuis niet meer haalbaar is. Dit zult u pas overwegen als u thuis geen mogelijkheden meer ziet.

  24-uurszorg (logeren)
  De meeste kinderen vinden het leuk om te gaan logeren. Uw kind ook? Durft u de zorg voor uw kind met een verstandelijke beperking aan een ander over te laten? Wilt u graag de andere kinderen in uw gezin wat extra aandacht geven, of uw partner of uzelf? Zoekt u een plek waar uw kind met veel plezier kan logeren? Cordaan Jeugd biedt logeeropvang voor kinderen met een verstandelijke beperking en voor kinderen met een meervoudig complexe beperking.

  Logeren en wonen voor kinderen met een beperking

 • Dagbesteding

  Kan uw kind vanwege een verstandelijke beperking niet naar het kinderdagverblijf, of naar school? Zoekt u dagopvang voor uw kind? Een plek waar uw zoon of dochter overdag kan spelen en leren samen met leeftijdgenootjes? Een plek waar uw kind zich binnen zijn/haar mogelijkheden kan ontplooien? Wilt u of uw gezinsleden overdag wat tijd voor uzelf? Wilt u werk en de zorg voor uw kind graag combineren? Dan kunt u gebruikmaken van de gespecialiseerde dagopvang van Cordaan Jeugd voor kinderen met een verstandelijke beperking. Wij bieden ook opvang na schooltijd, tijdens vakantieperiodes en in het weekend.

  Dagbesteding

 • Onderwijs

  Cordaan Jeugd biedt ondersteuning voor uw kind met:
  - De Basischool;
  - Speciaal Onderwijs;
  - Zorgonderwijsgroepen.

  Ondersteuning in het onderwijs

 • Gezinsbegeleiding

  Opvoeden van een kind met een verstandelijke beperking is niet vanzelfsprekend. Vraagt een kind veel zorg en aandacht van iedereen in het gezin? U hoeft er niet alleen voor te staan: wij bieden verschillende soorten ondersteuning, ook bij u thuis.

  Meer informatie over gezinsbegeleiding

 • KDC De Schuit

  De Schuit is een kinderdienstencentrum (KDC) in Amsterdam Nieuw West: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.

  Meer informatie over De Schuit

 • KDC De Kring

  De Kring is een kinderdienstencentrum (KDC) in Amsterdam Zuidoost: een dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Ook kinderen met een beperking en psychiatrische problemen kunnen hier terecht.

  Meer informatie over De Kring

Cordaan Jeugd werkt met de meldcode 'Veilig Thuis'.