Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een kortdurende gesprekstherapie voor de behandeling van depressie.

IPT is een kortdurende behandeling. Daarom kunnen niet alle problemen waar u mee te maken hebt aan bod komen. Onze ervaring leert dat dit niet altijd nodig is. Door het grootste probleem op te lossen krijgt u vaak voldoende energie en mogelijkheden om zelf weer verder kunnen. Met IPT richt u zich op één of twee belangrijke onderwerpen:

  • Rouw (verlies van een belangrijk persoon, zoals een moeder of vader);
  • Een conflict met een belangrijke persoon;
  • Een grote verandering in uw leven of
  • Moeite met aangaan of behouden van relaties.

Hoe werkt IPT?
Samen met de therapeut stelt u vast of u wel lijdt aan een depressie. Als dit zo is, neemt de therapeut u in behandeling. Tijdens de behandeling besteedt u samen aandacht aan de veranderingen in uw leven voordat u depressieve klachten kreeg. Ook zullen de relaties uit uw verleden in kaart worden gebracht. Hier kan de therapeut in de behandeling rekening mee houden.

Hoe lang duurt de behandeling?
Samen met de therapeut maakt u afspraken over hoe lang de behandeling gaat duren. Meestal duurt de behandeling 12 tot 16 afspraken.

Werkt IPT wel goed?
IPT is een effectieve behandeling voor mensen die depressieve klachten hebben na ingrijpende gebeurtenissen die kort geleden gebeurden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat met IPT bij de meeste personen de klachten duidelijk afnemen. Als IPT in de afgesproken tijd niet of onvoldoende effect heeft moet een andere behandeling toegevoegd of gestart te worden.