Inspraak en Medezeggenschap Cliënten

Cordaan vindt de mening van cliënten en hun familie over de zorg belangrijk. Dat gebeurt individueel in de gesprekken tussen de begeleiders en de cliënt/familie. Er zijn onderwerpen die meerdere cliënten raken: voor deze onderwerpen heeft Cordaan cliëntenraden ingesteld, deze raden behartigen de gemeenschappelijke belangen van de cliënten.

Er zijn verschillende soorten cliëntenraden binnen Cordaan. Op het niveau van een locatie zijn er lokale cliëntenraden. Ook zijn er sectorale cliëntenraden die zich bezig houden met locatie-overstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid in die sector. En er is een centrale cliëntenraad, die over Cordaanbrede onderwerpen adviseert.

(Bijna) al deze cliëntenraden zijn op zoek naar leden. Heeft u interesse om deel te nemen aan een cliëntenraad? Laat het de betreffende raad weten. De contactadressen vindt u bij de locaties.

Voor de centrale cliëntenraad neemt u contact op met Mariejan Beek. Voor de sectorale raden van Verpleging &Verzorging (V&V) en VGZ (Verstandelijk gehandicaptenzorg) neemt u contact op met Patricia Otto. De cliëntenraad GGZ bereikt u via voorzitter Jeffrey Spekkers of ondersteuner Ria Wolbink. En voor de sectorale raad Thuiszorg kunt u Frederieke van Nieuwenhuijzen bereiken.

Gerelateerde pagina's