Het Geriatrisch Ambulant Team van Cordaan

Het Geriatrisch Ambulant Team van Cordaan bestaat uit Specialisten Ouderengeneeskunde, Psychologen én Verpleegkundig specialisten. Zij werken nauw samen met paramedici en dementie casemanagers in de preventieve benadering t.a.v. achteruitgang en kwetsbaarheid van ouderen. Het behouden van kwaliteit van leven en het welzijn van deze kwetsbare patiëntgroep staat voorop.

Het Geriatrisch Ambulant Team van Cordaan kan huisartsen ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Brede geriatrische screening o.a. na vallen, cognitieve achteruitgang, medicijngebruik proactieve zorgplanning (ACP);
  • Tijdelijk aanvullen en opschalen van behandeling van hoog-complexe problematiek door de POH-ouderen, tijdelijk regie voeren in de keten en inzetten van gewenste zorg en daarna de casus weer terugleiden naar de POH;
  • Tijdelijke opvolging van kwetsbare ouderen na ontslag uit revalidatiesetting;
  • Participeren in medebehandeling van ouderenzorg, follow-up samen met SO;
  • Participeren in multidisciplinair overleg.

Met welk soort vragen kunnen huisartsen bij het Geriatrisch Ambulant Team terecht?

  • Intercollegiaal overleg met bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde;
  • Ouderengeneeskundige consultatie in de 1e lijn, huisbezoek bij patiënt;
  • Revalidatiemogelijkheden vanuit de ambulante situatie thuis (triage GRZ).

Ondersteuning nodig?
Wilt u gebruik maken van de ondersteuning van het Geriatrisch Ambulant Team? Neem dan contact op met het Cordaan Cliënten Servicebureau (CSB): 

T: (020) 229 06 02
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Het CSB is elke werkdag bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur. Binnen 2 werkdagen krijgt u bericht over de verdere afhandeling van uw vraag of verzoek voor ondersteuning.