Fysiotherapie & oefentherapie voor mensen met een verstandelijke beperking

Een verstandelijke beperking kan invloed hebben op hoe iemand beweegt. Het tempo van bewegen, de concentratieboog en de manier van informatieverwerking zijn bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders. Daarom heeft Cordaan speciale fysiotherapeuten en oefentherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voor wie?

Fysiotherapie en oefentherapie helpen mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB), een matige beperking (MVB) en mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) die een probleem hebben met bewegend functioneren. We behandelen cliënten die bij Cordaan wonen, maar ook mensen buiten Cordaan.

Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie speciaal voor mensen die baat hebben bij oefeningen in een zwembad met extra verwarmd water.

De therapeut

De therapeut heeft aanvullende cursussen gevolgd voor het werken met mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld zintuiglijke informatieverwerking (ZIV), inspanningsfysiologie, haptonomie, passiviteiten dagelijks leven (PDL) en Sherborne.

Alle therapeuten hebben speciale kennis van totale communicatie en van hulpmiddelen: aangepaste schoenen, ortheses, rolstoelen, loophulpmiddelen, enzovoort.

  1. Diagnostiek

    Om de juiste behandeling te kunnen starten, doet de therapeut eerst een observatie of onderzoek in uw dagelijkse situatie.

  2. Behandeling

    Na het onderzoek formuleert de therapeut duidelijk haalbare behandeldoelen in het behandelplan, en begint de behandeling.

  3. Multidisciplinair team

    De therapeut werkt nauw samen met uw arts, gedragsdeskundige, en mogelijk andere betrokken therapeuten of schoen- en instrumentmaker.

Waar

Fysiotherapie en oefentherapie zijn mogelijk in de verschillende woningen en dagbestedingslocaties van Cordaan.

Hydrotherapie - oefeningen in het water - is in het zwembad van De Werf in Noord of het AGO-bad in Diemen.

Kosten

Als u bij Cordaan woont, is voor fysiotherapie en oefentherapie een geldige CIZ-indicatie voor de functie 'behandeling' noodzakelijk.

Woont u niet bij Cordaan? Dan hebt u een aanvullende zorgverzekering nodig.

Aanmelden

U kunt zich voor fysiotherapie en oefentherapie aanmelden met een verwijzing van uw huisarts, Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) of gedragsdeskundige via:

E: fysiotherapievg@cordaan.nl