Feuerstein Centrum Nederland - samenwerkingsverbanden

Het FCN en het StiBCO (Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) zijn in belangrijke mate aanvullend aan elkaar: de functie van het FCN is voornamelijk klinisch (onderzoek en behandeling) en die van het StiBCO educatief (opleiding en implementatie).

Verder zoekt het FCN contact met zelfstandig werkende collega's die door het ICELP of elders in de Feuerstein methode zijn opgeleid en getraind. Voor cliënten buiten Amsterdam is het belangrijk om de door het FCN ingezette behandeling voort te zetten. Ouders, leerkrachten, collega's en andere belangstellenden, die contact met het FCN willen opnemen en opgenomen worden in ons netwerk worden verzocht dat schriftelijk te doen via de e-mail: khol@cordaan.nl.

Het FCN en het StiBCO (Stichting ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling) zijn in belangrijke mate aanvullend aan elkaar: de functie van het FCN is voornamelijk klinisch (onderzoek en behandeling) en die van het StiBCO educatief (opleiding en implementatie). Verder zoekt het FCN contact met zelfstandig werkende collega's die door het ICELP of elders in de Feuerstein methode zijn opgeleid en getraind. Voor cliënten buiten Amsterdam is het belangrijk om de door het FCN ingezette behandeling voort te zetten. Ouders, leerkrachten, collega's en andere belangstellenden, die contact met het FCN willen opnemen en opgenomen worden in ons netwerk worden verzocht dat schriftelijk te doen via de e-mail: infofeuerstein@cordaan.nl of telefonisch (zie Contact).

Innovium: innovatief re-integreren

Een succesvolle route voor Wajongers, via motivatie naar leervaardigheden naar werk

"Er is geen plafond, zegt Feuerstein, zo mooi, ......en als die er al is, dan ken ik hem niet!"

Op het FCN weten we en ervaren we dagelijks dat ieder mens zijn leven lang kan (verder) leren.

Vanuit deze kennis is het FCN sinds januari 2010 nauw betrokken bij het behandelen van Wajongers. Dit zijn jonge mensen die om de één of andere reden niet aan leren zijn toegekomen. Vaak zijn er wel aanwijsbare redenen. Dat kan een gecompliceerde thuissituatie zijn of een aangeboren dan wel opgelopen handicap. Maar vooral een niet aansluitende en uitdagende onderwijssituatie zorgt ervoor dat een mens niet tot leren, tot ontwikkeling komt. Wij noemen dat "een gebrek aan gemediëerde leerervaring" (MLE). Daarvan weten we dat dat de ontwikkeling van de cognitieve functies, de noodzakelijke denk- en leerfiuncties niet alleen in de wegstaat maar dat een gebrek aan MLE die ontwikkeling zelfs te niet doet.

Innovium, een reïntegratie bedrijf gehuisvest in het zuiden des lands, operend op nationaal en internationaal niveau heeft zijn tanden durven zetten in de groep mensen die het verst van de arbeidmarkt af staat.

Henk Guise, directeur van het bedrijf, samenwerkend met anderen, zag dat de "moeilijkste" Wajongers aan de kant bleven staan. Zij kregen al snel het sticker "niet-bemiddelbaar" en werden als onontkoombare vaste last op 18 jarige leeftijd feitelijk met pensioen gestuurd. Zij werden met de worst "nooit meer te hoeven werken" naar huis werden gestuurd. Alsof werken iets is dat je niet zou moet willen.

Maar wie niet werkt, betaald of onbetaald, neemt nauwelijks deel aan het leven. Wie niet werkt heeft geen collega's, heeft geen taak in het arbeidsproces. Hij mag daar niet aan bijdragen en moet maar zien hoe hij zijn leven voldoende zin gaat geven.

En wat moet je als levenslange Wajonger aan je kinderen vertellen? Waarom moeten zij naar school? Welke betekenis heb jij in dat gezin? Waar zul je dan een gezin voor stichten als je zelf al niet weet waar het leven toe zou moeten leiden? Als je zelf in de zijlijn gezet bent en gehouden wordt? Geen nieuwe kans krijgt? Het is een worst met een hele korte houdbaarheidsdatum!

Toeleiden naar werk! Een eerlijke, zelf verdiende boterham, die je van je eigen centen hebt gekocht, die smaakt veel beter! Als het leven je rechten én plichten geeft, heeft je bestaan meer betekenis. Als je vrij hebt omdat je dat op andere dagen niet hebt, dan heeft vrij-zijn betekenis. Hoe moeilijk soms de start voor deze Wajongers is, uiteindelijk willen en kunnen ze graag naar een gewone betaalde baan toe.

Innovium helpt deze groep Wajongers daar bij. Beginnend met de "motivatie-training" van Arjan van Dam. Motivatie is voorliggend aan iedere verandering: waar een wil is, is een weg. Het vormen, het verwoorden van die wil is een eerste stap.
De volgende stap is het ontwikkelen en leren van leervaardigheden. Dat doen we met de daartoe zeer geschikte Feuerstein methode.

Halverwege deze training komen ook de speciaal getrainde jobcoaches van Innovium aan zet. Zij behandelen de Wajongers naar werk. Op hun werkplek gaat deze begeleiding door, met alle inzet en tijd die nodig is om ze daar te krijgen en te houden.

In plaats van deze jonge mensen voor de rest van hun leven afhankelijk te laten blijven van een voor de samenleving dure uitkering, worden ze productief en dragen hun steentje bij aan deze samenleving waarbij ze het levende voorbeeld worden van de uitspraak "Ieder mens kan altijd verder leren, als een ander maar de moeite neemt diegene daarin te helpen." Een taak dus voor al diegenen die wel al meedoen aan die samenleving.

Gerelateerde pagina's