Feuerstein Centrum Nederland - de medewerkers en raad van toezicht

Raad van Advies Feuerstein Centrum Nederland
Mevrouw Dr. V.T. Colland, voorzitter en mevrouw E.J. Wijnschenk-Oesterman, secretaris.

Klachtencommissie
Voor alle op- en aanmerkingen en zeker ook klachten kunt u in eerste instantie bij de mentor van uw kind terecht. Als de klacht niet naar tevredenheid van welke partij dan ook is opgelost, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Cordaan. Op de pagina klachtenregeling leest u hier mee over.

Gerelateerde pagina's