Feuerstein Centrum Nederland - de medewerkers en raad van toezicht

Medewerkers Feuerstein Centrum Nederland

Raad van Advies Feuerstein Centrum Nederland

  • Mevr. Dr. V.T. Colland, voorzitter
  • Mevr. E.J. Wijnschenk-Oesterman, secretaris

Klachtencommissie
Voor alle op- en aanmerkingen en zeker ook klachten kunt u in eerste instantie bij de mentor van uw kind terecht. Iedere cliënt heeft een mentor toegewezen gekregen die de belangen van die cliënt moet behartigen en eventueel zorgdragen voor verslagen, externe contacten en alle andere inhoudelijke en organisatorische zaken met betrekking tot de cliënt. Indien de ouder niet tevreden is over welk onderwerp dan ook kan hij/zij altijd bij de directeur, Katinka Hol, terecht. Voor een afspraak met haar kunt u het best telefonisch contact opnemen (020) 630 71 70. Als de klacht ook door de directeur niet naar tevredenheid van welke partij dan ook is opgelost dan kan men contact opnemen met de klachtenfunctionarissen van Cordaan. Op de pagina klachtenregeling leest u hier mee over.

Gerelateerde pagina's