Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap, Kennisnetwerk Seksualiteit

Het Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit helpt en ondersteunt bij uiteenlopende vragen en dilemma’s die met deze onderwerpen te maken hebben. Dit centrum  is er voor iedereen. Zowel voor begeleiders als cliënten en verwanten. Het is geen fysiek centrum, maar een netwerk bestaande uit partijen, binnen en buiten Cordaan, stedelijk, landelijk en internationaal.
 

Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit

Bij Cordaan praten we over seksualiteit, een kinderwens en ouderschap.
Dat vinden wij een goede manier om de ander te helpen om verder te komen.

Wat doen wij?

De thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking spelen gedurende het leven een (terugkerende) rol. Ze zijn voortdurend in beweging, maatschappelijk in ontwikkeling en zorgen vaak voor dilemma’s die je eigen morele kompas in verwarring brengen. Dat vraagt veel van zowel medewerkers als cliënten, als hun netwerk.

Het expertisecentrum en kennisnetwerk draagt bij aan het uitwisselen van kennis en ervaring. Er wordt verbinding gelegd met andere mensen die werken rondom de  thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking. Hierbij worden bestaande en te ontwikkelen netwerken inzichtelijk gemaakt en gestreefd naar uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en kenniscentra. Dit alles met als doel: kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers op de thema’s seksualiteit, kinderwens en ouderschap.

Kwalitatieve verbetering

  • Delen en uitwisselen van opgedane kennis en ervaring, zowel intern als extern
  • Kennis (door)ontwikkelen met stedelijke en landelijke partners
  • Verbinding maken tussen de reguliere en specialistische zorg
  • Meedoen met wetenschappelijk onderzoek en verbinding met de praktijk leggen.

Persoonlijke verhalen