EarlySense

Cordaan is in haar WijkKliniek gestart met de continue monitoring van patienten met behulp van het EarlySense systeem. Dit systeem meet constant de hartslag, ademhaling en de mate van beweging bij patiënten met een sensor onder het matras, zonder dat de patiënt daar hinder van ondervindt. Door het vroeg signaleren van achteruitgang bij patiënten wil Cordaan de veiligheid voor onze patiënten vergroten.

Hoe werkt EarlySense?

EarlySense meet en registreert met een sensor onder de matras de ademhalingsfrequentie, hartslag en bewegingen van de patiënt met een sensorplaat. Deze sensor is verbonden met een klein kastje naast het bed. Worden er waarden gemeten die duiden op een mogelijke verslechtering van de toestand van de patiënt, krijgt de verpleegkundige een seintje op een kleine draagbare pager. Dit gebeurt ook wanneer een patiënt onvrijwillig het bed dreigt te verlaten, waarmee een valincident kan worden voorkomen.

Trends

Wellicht het meest belangrijk is dat het systeem de “trends” in het verloop van de vitale functies laat zien. De interpretatie van deze “trends”, vormt een aanvulling op onze eigen klinische waarneming. Op deze manier kunnen we mogelijk eerder en adequaat reageren, en zo een verslechtering van de patiënt voorkomen.
De verwachting is dat deze continue monitoring medewerkers zal ondersteunen in het zorgproces, zodat deze patiënten sneller weer naar huis kunnen gaan.

Pilot

Het gebruik van EarlySense bij Cordaan is een pilot. Cordaan is de eerste instelling voor ouderenzorg binnen Nederland die deze technologie inzet. In de toekomst zal technologie een centrale rol gaan spelen in de kwalitatieve verbetering van revalidatiezorg voor ouderen. Daarom willen we nu al ervaring opdoen met deze technologie.

De pilot duurt ten minste zes maanden. Als EarlySense zorgt voor een veiliger gevoel bij zorgprofessional en klant, vroege detectie van vitaal bedreigde patiënten, voorkomen van valincidenten en significant betere nachtrust van de klant, gaan we EarlySense mogelijk structureel inzetten.

Video

EarlySense wordt binnen Nederland in twee ziekenhuizen gebruikt. Eén hiervan is het Franciscus Gasthuis ziekenhuis in Rotterdam. In deze video kunt u zien hoe het ziekenhuis het systeem inzet. In onze WijkKliniek gebruiken we het systeem op vergelijkbare manier.

Meer informatie
Heeft u vragen over EarlySense? Dan kunt u een e-mail sturen naar Elie Rusthoven, erusthoven@cordaan.nl, projectleider e-health.
Meer informatie vindt u ook op de website van EarlySense.