Diversiteit

Cordaan is er voor alle inwoners van Amsterdam en Diemen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Wij bieden die vanuit onze kernwaarden: vriendelijk, zorgzaam, vertrouwd, kleurrijk, stimulerend en dichtbij. Onze medewerkers leveren elke cliënt de best denkbare zorg en ondersteuning voor een zo groot mogelijk welbevinden. 'Zorg als thuis' en dat wat voor welbevinden belangrijk is, is voor iedereen anders. Mensen verschillen immers in bijvoorbeeld leefstijl, religie, afkomst, leeftijd, seksuele geaardheid, opleidingsniveau. Cordaan maakt zich er sterk voor recht te doen aan al deze verschillen door ze met een open houding tegemoet te treden. We overleggen met u en uw mantelzorgers over uw wensen en welke ondersteuning daarbij het beste past.

Wij zetten ons er voor in om goede zorg te leveren die aansluit bij ieders wensen en behoeftes, in al hun verscheidenheid. Wij verwachten respect en tolerantie met betrekking tot ieders eigen levensstijl of achtergrond. Dat past bij een stad als Amsterdam; dat past bij Cordaan. Dit is ook de essentie bij het verwerven van een Roze Loper. Hierbij is in het bijzonder aandacht voor cliënten met een niet heteroseksuele achtergrond (LHBTIQ-groep).    

Dit alles in het bijzonder dankzij de inspanningen van alle betrokkenen op de betreffende locaties! Het doel is om alle Cordaan-huizen roze te kleuren.

Locaties met Roze Loper

Koosjer of Halal

Cordaan biedt daarnaast desgewenst voeding die koosjer of halal is. En er is geestelijke verzorging beschikbaar voor diverse religieuze stromingen. We hebben informatie beschikbaar over onze zorg in verschillende talen: Engels, Spaans, Duits, Frans, Turks, Chinees en Arabisch.

Voor specifieke wensen waar we zelf niet in kunnen voorzien, werken we samen met zorgorganisaties in Amsterdam die zich op specifieke doelgroepen richten.