De Feuerstein methode - opleidingen

Opleidingen binnen het Feuerstein Centrum Nederland (FCN)

Stageplaatsen
Binnen het centrum is (beperkt) plaats voor stagiaires van opleidingen in het onderwijsveld. Voor inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het stagebureau van Cordaan.

Feuersteincursus
De Feuersteincursus "Feuerstein thuis, thuis in Feuerstein" is voor ouders van kinderen, jongeren en volwassenen die bewuster gebruik willen maken van de Feuerstein methode om de ontwikkeling te kunnen stimuleren.

Opleidingen buiten het FCN
Zomercursus ICELP

Opleidingen en Feuersteincursussen om te kunnen werken met de Feuerstein methode worden elke zomer verzorgd door de staf van het ICELP, het Feuerstein Centrum in Israël.
Voor meer informatie kunt u het best de website van het ICELP bezoeken (www.icelp.info).

Steunpunt Leerbevordering en Mediatie Antwerpen
Voor diegenen die in de buurt van de grens met België wonen zijn er ook opleidingsmogelijkheden in Antwerpen. In België is Dr. Jo Lebeer, o.a. stafdocent bij het ICELP tijdens de zomercursussen, actief . Voor meer informatie kunt u zich richten tot dr. Jo Lebeer (jo.lebeer@ua.ac.be) of een bezoek aan de website te brengen. (www.sclm.ua.ac.be)

Gerelateerde pagina's