De Feuerstein methode - informatie over de behandeling

Het tijdstip waarop de behandeling plaatsvindt wordt met de ouders afgesproken. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bezigheden van de ouders, het externe aanbod van de cliënt en natuurlijk de werktijden van de mediatoren. De meeste cliënten krijgen twee behandelingssessies per week. Een behandelsessie bestaat uit 45 minuten contacttijd met de cliënt en 15 minuten voorbereidingstijd en verslagtijd.

Er is een verschillend aanbod mogelijk afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt en de mogelijkheden op het centrum. Het team van het FCN is een multidisciplinair team. Afhankelijk van de hulpvraag organiseren we het aanbod wat betreft mediator, individueel of in een groepje (2 tot ca. 4 cliënten) en, indien mogelijk, verhogen we soms de intensiteit.

Inhoud van de behandeling
Op het FCN wordt met de methode ontwikkeld door Professor Reuven Feuerstein gewerkt. Feuerstien en zijn staf hebben het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP) ontwikkeld. Op het FCN worden, met behulp van het IVP, de cognitieve functies ontwikkeld. Behalve het IVP materiaal worden er ook met allerlei andere (ontwikkelings) materialen en spellen e.d. gewerkt om de cognitieve functies te doen ontwikkelen. Het materiaal is middel en geen doel.

Duur van de behandeling
Over het algemeen is een cliënt zo'n 2 en een half jaar in behandeling maar er zijn grote verschillen. De z.g. hoogbegaafde onderpresteerders hebben meestal aan een jaar behandeling genoeg. Zij leren snel de verschillende leervaardigheden bewust inzetten, worden bewust gemaakt van het feit dat ze actief en bewust hun probleemoplossend vermogen moeten inzetten en leren reflecteren op de verschillende denk-, leer- en oplossingprocessen zodat ze van dat gereedschap thuis, in hun vrije tijd en op school gebruik gaan maken.

Sommige cliënten hebben vele jaren behandeling nodig om tot zelfontwikkeling te komen en om een zo zelfstandig mogelijk bestaan tegemoet te kunnen gaan. Een opleiding volgen, een vak leren en een baan vinden om je eigen brood te verdienen zijn essentiële doelen in de Feuerstein methode, het ontwikkelen van denk- en leervaardigheden onderliggend aan de ontwikkeling en ontplooiing van die mogelijkheden.

Ons criterium om een cliënt uit te laten stromen, is het moment waarop blijkt dat hij/zij voldoende kan profiteren van geboden leeraanbod uit de omgeving en dat de (leer-) omgeving van de cliënt voldoende uitdaging biedt om die ontwikkeling te faciliteren en in gang te houden.

Gerelateerde pagina's