De Feuerstein Methode in het onderwijs

Uit onze ervaring is gebleken dat in het onderwijsveld niet altijd voldoende wordt stilgestaan bij het feit dat niet ieder kind 'vanzelf' kan leren. Het fenomeen dat 'kunnen leren' een vaardigheid is die niet bij iedereen aangeboren is, onderschrijven de meesten wel maar dat iemand kan leren leren is veel minder bekend en heeft tot op heden veel te weinig aandacht gekregen.

Een IQ score wordt in onderwijsland (en niet alleen daar) nog vaak gezien als een vaststaand gegeven op basis waarvan men kan voorspellen wat de leermogelijkheden van die leerling zijn. Dat je iemand, een kind in dit geval, kan leren leren is veel minder bekend en geen vaardigheid die de meeste leerkrachten bewust in zetten om hun leerlingen te behandelen. Toch gaan wij er op het FCN van uit dat dit de oplossing is voor leerlingen die niet spontaan van het leeraanbod op school kunnen profiteren. Het zijn de cognitieve vaardigheden, denk- en leervaardigheden, waar het aan schort en die verrassend genoeg geleerd kunnen worden.
Om docenten en leerlingen in het onderwijs te ondersteunen biedt het FCN de volgende trajecten aan:

Behandeling van individuele leerlingen door het FCN
Leerlingen met leerproblemen kunnen door behandeling van een Feuersteinopgeleide, de mediator, leren leren m.b.v. het Instrumenteel Verrijkings Programma (IVP) van Feuerstein, waardoor zij in de klas beter mee kunnen komen. De mediator zorgt ervoor dat de leerling de transfer naar de schoolse vakken kan maken.

Begeleiden van de leerkracht in het algemeen
Als de leerkracht meer inzicht heeft in de aan te leren noodzakelijke cognitieve functies - de leervaardigheden - die een leerling nodig heeft en weet hoe die aan te leren zijn, zal de leerkracht de lestijd efficiënter kunnen gebruiken. Er zal dan meer tijd beschikbaar komen voor de extra behandeling die sommige leerlingen nodig hebben. Tevens zullen de leerlingen beter zelfstandig kunnen werken.

Begeleiding van de leerkracht bij het behandelen van individuele leerlingen
Sommige leerlingen hebben een meer specifieke behandeling nodig om van het lesaanbod van de leerkracht te kunnen profiteren. De mediatoren van het FCN hebben veel ervaring bij het behandelen van bijzondere leerlingen en kunnen de leerkracht ondersteunen met raad en daad bij het behandelen van deze leerlingen.

Begeleiding bij het opstellen van een behandelingsplan voor individuele leerlingen
Behalve praktische handvatten direct aan de leerkracht gegeven, is het ook mogelijk gebruik te maken van de expertise van de mediatoren van het FCN bij het opstellen en bijstellen van (be)handelings- of behandelingsplannen voor (zorg-) leerlingen.

Doen van onderzoek naar de leerproblemen van een leerling en het opstellen van een behandelingsplan n.a.v. dat onderzoek
Een deel van de Feuerstein mediatoren op het FCN kunnen het Learning Propensity Assessment Device (LPAD) afnemen. Het LPAD is een dynamisch onderzoek naar de leermogelijkheden van een leerling. Het geeft zeer goede informatie over deficiënte cognitieve functies - de noodzakelijke leervaardigheden - die nog niet (goed) ontwikkeld zijn en de cognitieve functies die dat juist wel zijn. Verder geeft het heldere informatie hoe de leerling optimaal begeleid kan worden.

Gerelateerde pagina's