De Feuerstein Methode in het bedrijfsleven

Op het Feuerstein Centrum Nederland (FCN) wordt met de door Prof. Dr. Reuven Feuerstein (1921) ontwikkelde behandelingsmethode gewerkt. De Feuerstein methode is een bijzonder succesvolle methode om cognitieve functies te ontwikkelen.

Cognitieve functies zijn de voorwaardelijke en noodzakelijke denk- en leervaardigheden die mensen nodig hebben om te kunnen leren, om problemen op te kunnen lossen en om van het proces van problemen oplossen te kunnen leren.

De gemedieerde leerervaring
Het blijkt dat dat leren en het (optimaal) gebruik maken van die cognitieve functies bij een klein deel van de mensheid spontaan en zelfstandig verloopt maar voor een veel groter deel via een bijzondere vorm van interactie. In de Feuerstein methode wordt deze interactie de "gemedieerde leerervaring" genoemd, MLE. Het leerproces is afhankelijk van de kwaliteit en de kwantiteit van deze MLE.

De ontwikkeling van cognitieve functies
Het trainen en uitbreiden van cognitieve vaardigheden, de vaardigheden die het leren leren mogelijk maken en uitbreiden, zijn vaardigheden die nog al eens afgedaan worden met "dat doe je op school". Niets is minder waar. Het blijkt dat we ons ons hele leven kunnen blijven leren, ons verder kunnen ontwikkelen en dat een plafond niet bestaat. Alleen het tempo waarin we onze cognitieve functies kunnen ontwikkelen is verschillend.

Een leven lang leren, ook op de werkvloer
Ook in bedrijven op de werkvloer blijft nogal wat potentieel slapend of niet tot ontwikkeling gebracht. De kwaliteiten van werknemers, of de te ontwikkelen mogelijkheden van de werknemers, worden niet ten volle benut. Werknemers en werkgevers gaan er vaak vanuit dat, nadat de opleiding is voltooid, het vak is geleerd en men "klaar" is. Doch eigenlijk kan men het diploma zien als het startmoment. Net als bij het behalen van het autorijbewijs: de basisvaardigheden zijn er. De auto kan goed bediend worden, de verkeersregels gekend en toegepast en alles met een redelijke mate van souplesse. Iedereen met een rijbewijs weet uit eigen ervaring dat het werkelijke leren autorijden daarna komt, in de praktijk met regelmatig een nieuwe situatie en een nog nooit geoefende aanpak. Zo gaat het ook met nieuwe werknemers. Het vak is op school geleerd, de toepassing van die kennis en vaardigheden in dat specifieke bedrijf geperfectioneeerd.

Mediëren op de werkvloer
Maar, zeker in bedrijven die voortdurend in ontwikkeling (moeten) zijn om hun aanbod op de arbeidsmarkt te blijven ontwikkelen, wordt te weinig bewust gebruik gemaakt van de levenslange ontwikkelingsmogelijkheden van werknemers. Het blijkt dat als werkgevers en werknemers, die een functie hebben in het behandelen van werknemers, zich bewust zijn van het proces van mediëren op de werkvloer, dat werknemers zich meer kunnen en willen inzetten voor de ontwikkeling van hun vaardigheden in het bedrijf. MLE levert een bijzondere bijdrage aan dat ontwikkelingsproces.

Gewaardeerd worden
Een ander zeer belangrijk effect van deze vorm van interactie is de grotere mate van tevredenheid bij zowel de werknemers als de werkgevers. Werknemers voelen zich meer gewaardeerd omdat ze aangesproken worden op hun mogelijkheden en de waardering voor hun bijdrage aan het werk c.q. bedrijf. Werkgevers zijn meer tevreden omdat hun werknemers productiever worden, meer betrokken bij het bedrijf en actieve participanten worden bij het herkennen en onderkennen van problemen en knelpunten in het bedrijf en daar wellicht de mogelijke oplossingen voor zien.

Gebruik maken van kennis
Om MLE in te kunnen zetten is bewustzijn nodig van dat interactieproces, MLE, de inhoud en de verschillende kenmerken van dat interactieproces.

Kennismaken en meer informatie
Op verzoek kan een van onze mediatoren een kennismaking verzorgen omtrent dit proces en de manier waarop MLE in een bedrijf ingezet kan worden. Voor informatie kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan Katinka Hol (khol@cordaan.nl) of door te bellen naar: (020) 661 0356.

Kosten
Na overleg over de wensen en mogelijkheden geven wij u graag een offerte. Voor inlichtingen kunt u bellen naar (020) 661 0356.

Gerelateerde pagina's