De Feuerstein methode en verstandelijk beperkten

Verwachtingsvol kijken de kersverse ouders naar hun kind. Een kind met een heel leven vol mogelijkheden, kansen, ervaringen voor zich. Maar dan blijkt het kind verstandelijk beperkt, door allerlei oorzaken. Weg is het mooie toekomstperspectief, een moeilijke weg langs instanties, instellingen, speciale scholen en woonvoorzieningen dringt zich aan de ouders op.

Een lange weg te gaan
Een moeilijke bevalling of kraamperiode, een neurologische aandoening, zuurstoftekort, een erfelijke aandoening, er kan zoveel misgaan dat het soms een wonder lijkt dat het ook wel eens goed gaat. En dan volgt de teleurstelling. Weg is het mooie toekomstperspectief, een moeilijke weg langs instanties, instellingen, speciale scholen en woonvoorzieningen dringt zich aan de ouders op.

In feite krijgen ouders te maken met een verlies. Als dit is geaccepteerd gaan ze op zoek naar de beste plek voor hun kind. Maar wat is een goede plek? Een plek waar je kind niet wordt overvraagd, tussen andere verstandelijk beperkten, met uitzicht op een heel leven lang verzorgd worden? Of proberen we het onderste uit de kan te halen, zoveel mogelijk deuren open te houden, de toekomst zo rijk en vol te laten zijn als die van elk ander mens?

Ons aanbod
In deze zoektocht staat u niet alleen. Op het Feuerstein Centrum geloven wij dat mensen pas gelukkig zijn als ze hun vermogens ten volle kunnen ontplooien. Dat betekent dat wij geloven dat ook verstandelijk beperkte mensen gelukkiger zijn als ze in staat zijn eigen keuzes in het leven te maken, en in staat zijn actief deel te nemen aan alle gebieden van het dagelijks leven. De weg hier naar toe kan voor een verstandelijk beperkte lang zijn, maar dat is volgens ons geen reden deze weg niet in te slaan.

Met behulp van de Feuersteinmethode gaan wij actief op zoek naar de mogelijkheden voor uw kind, naar een activerende en uitdagende omgeving, maar ook naar barrières die de verstandelijk beperkte verhinderen efficiënt en doelgericht te leren. Deze barrières trachten wij te slechten of te omzeilen door het expliciet, systematisch en transparant aanbrengen of versterken van leervaardigheden.

Met deze leervaardigheden kan ook het verstandelijk beperkte kind leren leren op een efficiënte manier. Ook het leergedrag is onderwerp van onze methode. Door parameters aan te brengen in de interactie kan elke leerkracht, ouder en mediator, zoals wij onze begeleiders noemen, motivatie en doorzettingsvermogen overbrengen op elk mens, hoe beperkt ook. Het resulteert in een mens die zelf op zoek gaat naar leerdoelen en stappen leert zetten op de weg naar het bereiken van deze doelen.

Gerelateerde pagina's