De Feuerstein methode bij leerachterstanden

Afname in leerachterstanden dankzij zelfvertrouwen.

Op een dag krijg je een berichtje van de leerkracht. Het leerlingvolgsysteem signaleert achterstanden. De leerkracht constateert dat je kind achterblijft op het gebied van lezen, schrijven, of rekenen. De overstap van groep 2 naar groep 3 kwam te vlug of was te groot of er was een scheiding. Of een andere ingrijpende gebeurtenis in het leven van je kind en een achterstand is snel opgelopen. Meer oefenen is vaak niet de oplossing.

De oplossing van leerachterstanden ligt volgens ons centrum niet in het erdoorheen jassen van het curriculum, maar kinderen eerst weer het vertrouwen geven om te gaan leren. Dankzij onze aanpak krijgen kinderen hun zelfvertrouwen terug. Hun leerachterstand neemt af en ze blijven veelal met plezier in het reguliere basisonderwijs.

Leerachterstand leidt tot onzekerheid
Als ouder zie je een kind dat onzeker is met lezen, gaat raden, mis raadt en nog onzekerder wordt. Een kind dat wel wil kunnen rekenen maar niet weet hoe het doel te bereiken, niet leert van fouten maar ervan in zijn of haar schulp kruipt. Het kind verandert van dag tot dag van een vrolijke onbekommerde kleuter in een onzekere basisschoolleerling.

Op de basisschool komt een kind, dat zich niet ontwikkelt zoals alle anderen, vaak in het zicht van een zorgteam. Daar krijgt het van de IB-er Remedial Teaching en behandeling van ambulante specialisten. Iedereen doet zijn best, maar als het zo doorgaat verlaat je kind met een forse, steeds groter wordende achterstand de basisschool.

Onze aanpak
Meer oefenen is vaak niet de oplossing. De oplossing van leerachterstanden ligt bij ons centrum niet in het erdoorheen jassen van het curriculum, maar kinderen eerst weer het vertrouwen geven om te gaan leren. De methode Feuerstein biedt instrumenten, waarmee leervaardigheden worden aangeleerd. Geen kennis dus, maar de onderliggende vaardigheden en inzichten die nodig zijn om achterstanden in kennis in te kunnen halen.

Gewapend met deze vaardigheden gaat uw kind elke leeromgeving met vertrouwen tegemoet. Ook biedt de methode handvatten voor ouders en betrokken leerkrachten. De school krijgt concrete adviezen hoe de achterstand weg te werken is en de wijze waarop school lesmateriaal het efficiëntst kan aanbieden aan de leerling. Het resultaat is dat de kinderen weer met plezier naar school gaan en mee kunnen komen op de reguliere basisschool.

Gerelateerde pagina's