De Feuerstein methode - bekostiging en PGB's

Omzetten PGB in 'Zorg in Natura'
Indien men reeds een PGB heeft in de vorm van een persoonlijk budget kan de cliënt of de ouders/verzorgers contact opnemen met het zorgkantoor waar de cliënt staat ingeschreven. Er kan dan een verzoek gedaan worden het PGB voor een deel om te zetten in "Zorg in Natura". Men kan één of meerdere geoormerkte budgetten omzetten in "Zorg in Natura". De PGB budgetten voor individuele behandeling, groepsbehandeling, verpleging en/of verzorging, kan men om laten zetten in "Zorg in Natura". Een budget kan niet gesplitst worden. Men kan niet een deel individuele behandeling in "Zorg in Natura" ontvangen en een deel individuele behandeling als PGB ontvangen. Men kan dus wel het budget individuele behandeling als PGB budget houden en verpleging naar "Zorg in Natura" laten omzetten.

Uit Eigen Middelen
Een ieder is vrij om gebruik te maken van het aanbod van het Feuerstein Centrum.

Bij onduidelijkheden over bovenstaande kunt u contact opnemen met het FCN: