De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige in de thuiszorg kan extra advies, instructie en voorlichting geven. Dit gebeurt aanvullend op de zorg van huisarts, praktijkondersteuner, collega diabetesverpleegkundige in de tweede lijn of internist. De dienstverlening wordt thuis bij de patiënt uitgevoerd.

Het is een aanvulling op de reguliere zorg. De diabetesverpleegkundige werkt samen met de behandelaar en doorkruist het beleid van de behandelaar niet. De zorg is bedoeld voor patiënten die meer uitleg en ondersteuning nodig hebben, naast het consult bij de diabetesbehandelaar.

Voor wie
Voor diabetespatiënten die extra informatie of begeleiding nodig hebben bij:   

  • het aanpassen van de leefstijl;
  • de werking van diabetesmedicatie;
  • zelfmanagement;
  • het acceptatieproces;
  • het gebruik van hulpmiddelen.

Werkwijze
Na uw aanmelding zal de diabetesverpleegkundige eerst overleggen met de behandelaar over de doelen van het huisbezoek.

Kosten
Aan de diensten van de diabetesverpleegkundige thuiszorg zijn geen kosten verbonden. Er is geen verwijzing nodig.

Aanmelding en bereikbaarheid
De diabetesverpleegkundige kan op werkdagen overdag worden bereikt via:
Telefoon: (020) 229 02 05
E-mail: zorgbemiddeling@cordaan.nl