Cursus 'Feuerstein thuis, thuis in Feuerstein'

De Feuersteincursus 'Feuerstein thuis, thuis in Feuerstein' is voor geïnteresseerden en ouders van kinderen, jongeren en volwassenen die bewuster gebruik willen maken van de Feuersteinmethode. De cursus is ontwikkeld door mediatoren van het Feuerstein Centrum Nederland (FCN) uit jarenlange ervaring met ouders. De Feuersteincursus is opgezet om vragen van ouders te beantwoorden, maar vooral ook om hen antwoorden op hun eigen vragen te laten vinden en ervaringen te delen met andere ouders. De cursus biedt u vaardigheden om de ontwikkeling van uw kind te stimuleren. U leert hoe u uw kind meer kunt laten profiteren van leeraanbod uit de omgeving: de "gemedieerde leerervaring". De cursus is niet bedoeld om te leren werken met de IVP instrumenten.

In 10 avonden krijgen cursisten handvatten aangereikt om zichzelf als mediator in te kunnen zetten in een interactie en bewust een leerproces in gang te zetten en bij te sturen.

Is deze cursus alleen voor ouders? Nee, ook voor anderen, die de ideeën van Feuerstein willen gebruiken in hun werk. Van de cursisten wordt verwacht dat ze zich 10 avonden actief inzetten en het opgegeven huiswerk voor de afgesproken datum gemaakt hebben daar deze opdrachten een belangrijke basis vormen van de cursus.

Kosten
De kosten van de gehele cursus inclusief materiaal en koffie/thee zijn € 300,-. Voor ouderparen die samenkomen zijn de kosten € 500,-. Na ontvangst van de betaling is uw aanmelding bevestigd.
Het minimum aantal deelnemers is 5, maximum 15. U kunt uw betaling voldoen door het bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL11ABNA0533483387 t.n.v. Stichting Feuerstein Amsterdam.

Locatie
Amsterdam

Aanmelden
U kunt uzelf of uw kind bij het Feuerstein Centrum inschrijven door middel van het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden, uitprinten en invullen. Stuur het daarna aan ons op. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om het formulier te downloaden en uit te printen dan kunt u het via de e-mail of telefonisch aanvragen. Wij sturen u het inschrijfformulier dan per post. Nadat wij uw inschrijfformulier ontvangen hebben nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend intakegesprek. De inschrijving verloopt op volgorde van bevestiging van betaling, deze bevestiging krijgt u via de e-mail.

Vragen?
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar cordaanjeugd@cordaan.nl of bel naar (020) 31 223 66

Gerelateerde pagina's