Crisis, stabilisatie en time-out

Cordaan biedt op De 4e Verdieping tijdelijk verblijf met (intensieve) begeleiding en behandeling aan jongvolwassenen die zijn vastgelopen door problemen met politie, verslaving, dakloosheid, psychische problemen, problemen met partner of familie.

Verblijf op de 4e Verdieping kan enkele dagen tot een jaar duren, afhankelijk van de problematiek. We helpen de cliënt haar of zijn leven weer op orde te krijgen mbt werk, financiën, netwerk, woonsituatie, gezondheid enzovoort. Doel is dat cliënten zo snel mogelijk weer (begeleid) zelfstandig kunnen wonen. 

Cliënten delen een appartement met een medebewoner of hebben - in een enkel geval - een eigen appartement. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk begeleider die samen met de cliënt heldere doelen opstelt in een faseplan met zes fases die bestaan uit verschillende taken en acties. Begeleiding is altijd aanwezig. De 4e Verdieping heeft huisregels waar iedereen zich aan houdt. De huisregels zorgen ervoor dat iedereen de rust heeft om aan zijn doelen te werken.

Clienten kunnen om drie redenen ondersteuning krijgen bij De 4e Verdieping:

Stabilisatie
Begeleiding voor clienten die opnieuw moeten leren om in een huis te wonen. Clienten die in de gevangenis hebben gezeten bijvoorbeeld, in een kliniek of op straat hebben gewoond.

Crisisplaatsing
Betreft begeleiding voor clienten in een acute crisissituatie, aangemeld door de crisismanager van Achmea. Een crisisplaatsing duurt drie tot zes weken.

Time-out  
Time-outverblijf voor clienten van Cordaan die tijdelijk niet op de eigen locatie kunnen verblijven. Bijvoorbeeld na een schorsing. Een time-out duurt twee tot veertien dagen.

De drie etages onder de 4e Verdieping zijn ook van Cordaan: Foyer Bos & Lommer. Hier wonen cliënten voor een langere tijd. Zij hebben hun eigen begeleiding en voorzieningen.

Voor aanmelding en informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau van Cordaan: 088 - 267 32 26 

Adres 4e Verdieping - De Foyer
Jacob van Arteveldestraat 438 - 440
1061 JE Amsterdam
06 - 460 28 409 of 06 - 460 28 416

Gerelateerde pagina's