Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Coronavirus en de maatregelen die Cordaan neemt om verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Cordaan volgt het beleid van het kabinet, RIVM en GGD. De maatregelen zijn ingrijpend, maar nodig om bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Laatst gewijzigd: januari 2021

Vaccinatie COVID-19

De komende tijd kunt u hier informatie vinden over de Covid-19 vaccinatie.

Inmiddels hebben de eerste zorgmedewerkers in de Nederlandse ziekenhuizen en de verpleeghuiszorg een vaccin gekregen. Vanaf maandag 11 januari worden ook zorgmedewerkers van Cordaan gevaccineerd. Vanaf dinsdag 19 januari starten we met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking. De vaccinaties moeten samen met alle andere beschermende maatregelen de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan. De huidige maatregelen gelden tot in ieder geval dinsdag 09 februari 2021.

Lees ook:
Cordaan start eerder met vaccineren van bewoners verpleeghuizen en locaties VGZ.
Vaccinatie bewoners met eigen huisarts nog niet deze week

Zie voor meer informatie over de vaccinatie www.coronavaccinatie.nl 

10 Veelgestelde vragen over het vaccinatieprogramma:

 • 1. Wanneer start het vaccineren?

  Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft inmiddels twee vaccins tegen Covid-19, van fabrikanten BioNTech/Pfizer en Moderna, goedgekeurd. Vanaf maandag 11 januari kunnen alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de muren van onze verpleeghuizen, de eerste vaccinaties ontvangen. Vanaf maandag 18 januari starten we met het vaccineren van onze bewoners uit verpleeghuizen en woonlocaties van de gehandicaptenzorg.

  De verwachting is dat de vaccins ook tegen de gemuteerde versie van het Coronavirus effectief zullen zijn, dit wordt momenteel onderzocht. Het virus moet ingrijpend wijzigen wil het vaccin niet effectief zijn.

 • 2. Wanneer worden onze medewerkers gevaccineerd?

  Niet iedereen kan tegelijk worden gevaccineerd, daarom heeft de overheid een volgorde hierin bepaald. Ook als je covid-19 hebt gehad, word je gevraagd je te laten vaccineren. Een besmetting geeft onvoldoende immuniteit, zodat een vaccin alsnog nodig is. De volgorde binnen Cordaan:

  1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen:
   Dit zijn alle medewerkers werkzaam binnen het verpleeghuis. Dit betekent dat ook medewerkers uit de GGZ meerzorg, VGZ en dagbesteding, waarvan hun cliënten in het verpleeghuis (hybride locaties) wonen, in de eerste groep uitgenodigd worden. Maar ook de schoonmaak- en facilitaire medewerkers die in het verpleeghuis werken.
    
  2. Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg: Alle medewerkers die werken met VGZ cliënten in locaties. Dit betekent ook de schoonmaak, facilitaire medewerkers op locatie en de chauffeurs die cliënten uit de locaties vervoeren.
    
  3. Zorgmedewerkers in Wijkverpleging, Ambulante ondersteuning, GGZ en Jeugd. Daarnaast worden de medewerkers vanuit de ondersteunende diensten uitgenodigd die voor hun werk ook op locaties of in teams fysiek aanwezig moeten zijn.
  • Stagiaires , uitzendkrachten en ZZP'ers worden ook uitgenodigd.
  • De overheid heeft besloten dat vrijwilligers en mantelzorgers niet binnen deze doelgroep vallen. Vrijwilligers en mantelzorgers vormen geen aparte groep in de vaccinatiestrategie van de overheid. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de (leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie..  
 • 3. Wanneer zijn de cliënten van Cordaan aan de beurt?

  Vanaf maandag 18 januari starten met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en wooncentra voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is twee weken eerder dan eerder door het ministerie werd voorzien.

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft met de snellere start gehoor aan het verzoek van de Gezondheidsraad en de Tweede Kamer, om de eerste vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna vooral te gebruiken voor de vaccinatie van ouderen en kwetsbaren. Onze cliënten krijgen in hun eigen woonomgeving het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. 

 • 4. Hoe werkt het vaccineren?

  Verpleeghuismedewerkers en bewoners van het verpleeghuis en VGZ-woonlocaties krijgen het vaccin van BioNTech/Pfizer aangeboden. Er zijn twee prikken per persoon nodig. Tussen de eerste en tweede prik zitten 21 dagen.

  Voor het vaccineren van zorgmedewerkers worden verschillende GGD-locaties opgesteld. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging voor het maken van een afspraak zodra zij aan de beurt zijn.

  Bewoners van Cordaan worden in hun eigen woonomgeving door medewerkers van Cordaan gevaccineerd. Zij en/of hun eerste contactpersoon ontvangen een uitnodigingsbrief met daarbij informatie over het vaccin en een toestemmingsverklaring. Deze toestemmingsverklaring is noodzakelijk om te kunnen en mogen vaccineren

 • 5. Wie vaccineert wie?

  Verpleeghuisbewoners worden gevaccineerd door verpleegkundigen van de vaccinatieteams van Cordaan. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke beperking die in een van onze locaties wonen. De specialisten ouderengeneeskunde (SO) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (AVG) van Cordaan zijn verantwoordelijk voor de beoordeling en de uiteindelijke vaccinatie van de bewoners.

  Mensen boven de 60 die thuis wonen, zullen ingeënt worden door de huisarts. Zorgpersoneel wordt ingeënt door medewerkers van de GGD, in een van de circa 30 centrale priklocaties.  

  Dit houdt in dat: 

  • Cliënten die in een verpleeghuis of VGZ-locatie van Cordaan en van wie een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten de hoofdbehandelaar is, krijgen de vaccinatie via Cordaan. Dit is vergelijkbaar met de griepvaccinatie. 
  • Zelfstandig wonende cliënten met een eigen huisarts worden door de huisarts gevaccineerd.  
  • Over cliënten wonend bij Cordaan maar die een eigen huisarts hebben is Cordaan op dit moment nog in overleg over wat de meest efficiënte manier van vaccineren is. 
 • 6. Wat is het verschil tussen de vaccins?

  In de basis is de werking van beide vaccins hetzelfde. Het verschil zit hem vooral in hoe de vaccins bewaard moeten worden. 
  Het vaccin van BioNTech/Pfizer moet worden bewaard bij -75°C. Na ontdooien moet het binnen 4-5 dagen worden toegediend. Het vaccin van Moderna hoeft niet bij -75 graden bewaard hoeft te worden, maar bij -20. Na ontdooien kan het vaccin nog 30 dagen bewaard worden. 

 • 7. Welke effecten kunnen we verwachten?

  De eerste vaccinatieronde zal waarschijnlijk zorgen voor minder sterfgevallen. Als de inenting goed werkt voor 70-plussers vermindert ook de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen daalt pas wanneer mensen zich goed aan alle maatregelen houden. 

 • 8. Zijn het BioNTech/Pfizer-vaccin en Moderna-vaccin veilig?

  Een goed werkend en veilig vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de pandemie. Daarom is er wereldwijd veel onderzoek gedaan en zijn verschillende vaccins in ontwikkeling. Voor een vaccin tegen corona gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins en geneesmiddelen. De vaccins van BioNTecht/Pfizer en Moderna zijn al uitgebreid getest onder duizenden vrijwilligers. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de vaccins kun je ook kijken op de site van de Rijksoverheid.   

 • 9. Weten we iets over bijwerkingen?

  Uit de onderzoeken bij respectievelijk 40.000 (PfizerBioNTech) en 30.000 mensen (Moderna) komt naar voren dat de vaccins veilig zijn en voor veruit de meeste mensen geen of milde bijwerkingen geven. Meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid en koorts. Uit de bijsluiter die Pfizer heeft vrijgegeven, valt op te maken dat er weinig ernstige bijwerkingen te verwachten zijn. Wel wordt bij beide vaccins voorlopig afgeraden het vaccin toe te dienen bij adolescenten onder 16 jaar en zwangere vrouwen.

  Bij een bekende ernstige allergie (met shock) mag het vaccin niet toegediend worden. Bij mensen die in het verleden een ernstige allergische reactie hebben gekregen op ander vaccin, medicijnen of voedsel, moet afgewogen worden of vaccinatie gegeven kan worden.

  Zwangere vrouwen wordt geadviseerd eerst in overleg te treden met hun huisarts. 

  Klik hier voor een Engelse bijsluiter van het Pfizer/BioNTech of Moderna-vaccin.

 • 10. Is vaccinatie verplicht?

  Nee, vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar ook al is het een individuele keuze, we kunnen de pandemie alleen beteugelen als de meeste mensen zich wel laten inenten. Cordaan vindt het dus belangrijk dat medewerkers, cliënten en hun naasten goed nadenken over hun keuze en wat zij kunnen betekenen voor zichzelf en voor anderen.

Huidige bezoekregeling

Hieronder vindt u informatie over de bezoekregeling in verpleeghuizen en VGZ/GGZ locaties

Bezoekregeling tot in ieder geval 09 februari 2021

• In onze verpleeghuizen is bezoek mogelijk van 10.00 - 17.00 uur. Voor VGZ/GGZ locaties worden afspraken op maat gemaakt. U kunt hierover informeren bij de locatie zelf. 
• Maximaal 2 bezoekers per bewoner, per dag. Kinderen t/m 12 jaar rekenen we niet mee.

Bezoekers wordt gevraagd om bij het betreden van de locatie zich te registreren. Dit is van belang voor het geval er een besmetting is op de locatie en bezoekers in het kader van een bron en contactonderzoek geïnformeerd moeten worden.

Binnen al onze locaties dragen bezoekers en medewerkers vanaf binnenkomst preventief een mondneusmasker. Dit is een maatregel die geldt zo lang het aantal besmettingen in onze regio hoog is. Ook vragen wij onze bezoekers en medewerkers om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Onze medewerkers werken hard aan een veilige woon- en zorgplek voor onze cliënten. Wij vragen iedereen die op bezoek komt, familie en vrienden, om ons daarbij te helpen. Wees voorzichtig en blijf alert. Zo zorgen we voor elkaar.

Bezoek aan huis

Door een ernstige toename van het aantal Corona-besmettingen in en rondom Amsterdam, is in een stedelijk crisisberaad van artsen besloten de richtlijnen aan te scherpen voor bewoners die een bezoek aan huis brengen. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van bewoners en medewerkers zoveel mogelijk te waarborgen. In samenspraak met de Centrale Cliëntenraad heeft Cordaan onderstaande richtlijnen geformuleerd. Cordaan raadt bezoek en overnachting af. Maar mocht hier toch voor gekozen worden, dan is het belangrijk dat de landelijke maatregelen in acht genomen worden. Zoals de 1,5 meter afstand en het maximaal aantal bezoekers van 2 personen per dag, met uitzondering van kinderen t/m 12 jaar. De aangescherpte richtlijn blijft gelden tot de besmettingsgraad in de omgeving dusdanig is gedaald dat versoepelingen weer toelaatbaar zijn.

De maatregelen zijn ingrijpend, maar we hopen dat we zo samen ervoor kunnen zorgen dat de kans op besmettingen in de locatie tot een minimum beperkt blijft.

 • Na bezoek aan huis zonder overnachting gelden bij terugkeer van de bewoner in de instelling de volgende maatregelen, gedurende 10 dagen:
  - Extra observatie van op Corona-gerelateerde verschijnselen.
  - Temperatuur en saturatie wordt 2x per dag gemeten.
  - Er wordt laagdrempelig (bij aspecifieke lichte klachten) getest.
  - Geen deelname aan groepsactiviteiten door de bewoner.
  - Eetmomenten vinden plaats in het eigen appartement.
  - De bewoner mag wel van de kamer af, maar zo min mogelijk in contact zijn met andere bewoners.
  - Bezoek is toegestaan volgens de landelijke normen (maximaal 2 personen per dag).
   
 • Na bezoek aan huis met overnachting geldt een quarantaine van 10 dagen.
  - Extra observatie van op Corona-gerelateerde verschijnselen.
  - Temperatuur en saturatie wordt 2x per dag gemeten.
  - Er wordt laagdrempelig (bij aspecifieke lichte klachten) getest.
  - De bewoner verblijft gedurende 10 dagen in eigen appartement. Ook tijdens eetmomenten.
  - Bezoek is beperkter mogelijk: maximaal 1 persoon per dag, gedurende een uur.

Afspraken en behandelingen

Behandelingen/afspraken die doorgaan:

 • De dagbesteding blijft geopend;
 • Groepsbehandelingen worden zo veel mogelijk beperkt;
 • Pedicures voor noodzakelijke behandelingen gaan door;
 • Multidisciplinaire cliënt-overleggen (MDCO's) in de ELV en GRZ gaan door. Waar mogelijk via teams of telefonisch. 

Behandelingen die niet doorgaan:

 • Kappers zijn dicht
 • MDCO's voor cliënten in de WLZ worden uitgesteld tot in ieder geval 09 februari. Indien noodzakelijk vindt het MDCO wel plaats, indien mogelijk telefonisch of via teams. 

Faciliteiten

Restaurants en cafés zijn, tot nader order, gesloten voor bezoekers en omwonenden van onze locatie. Voor bewoners is onze horeca geopend tot 20.00 uur. Ook cliënten van Cordaan die in het kader van hun dagbesteding gebruik maken van onze horeca, blijven welkom.

Wandelen met bewoners

Komt u op bezoek en wilt u wandelen? Maak dan afspraken over uw bezoek en uitstapje met medewerkers van de locatie. Let bij het naar buiten gaan a.u.b. op het volgende:

 • Bewaar ook buiten 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukke plekken
 • Vermijd het openbaar vervoer (OV)
 • Schud geen handen ter begroeting

Dagbesteding en logeren

Dagbesteding
Cliënten gaan zo veel als mogelijk weer naar dagbesteding. Voor een aantal cliënten is maatwerk nodig, bijvoorbeeld omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben of omdat er specifieke omstandigheden zijn in de thuissituatie. Het hoe en wat wordt in nauw overleg tussen de thuissituatie en de dagbesteding afgestemd.

Logeren
Logeren bij vaste verwanten (of relevante anderen) is mogelijk wanneer de bewoner en verwanten klachtenvrij zijn. Wanneer de bewoner of degene bij wie de bewoner logeert ziekteverschijnselen krijgt wordt dit direct gemeld bij de teammanager van de locatie. Degene met klachten laat zich testen. De uitslag van de test wordt in de logeersituatie afgewacht. Wanneer er een positieve testuitslag is dan overlegt de teammanager met de verwanten of de bewoner in logeersituatie of bij de zorgorganisatie in quarantaine gaat.

Logeren bij Cordaan is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn. Als de cliënt klachten krijgt die passen bij COVID-19 gaat een cliënt zo spoedig mogelijk naar huis. Wanneer er tijdens of vlak na het logeren bij een cliënt of verwant klachten optreden die passen bij COVID-19, wordt dit direct gemeld aan de betreffende teammanager. Bij klachten wordt er getest.

Thuiszorg

Onze zorgprofessionals zijn extra alert op hygiëne en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Krijgt u zorg thuis en bent u besmet met het coronavirus? Dan komt een speciaal Coronateam bij u langs. Zo verkleinen we de kans op kruisbesmetting.

 

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers geldt de algemene richtlijn, zorg goed voor jezelf en blijf thuis bij klachten of als er sprake is van een kwetsbare gezondheid.

Heeft u geen luchtwegklachten? We kunnen alle hulp goed gebruiken! Overleg met uw vrijwilligerscoördinator wat u kunt doen.

Wilt u vrijwilliger worden? U vindt meer informatie op onze pagina voor Vrijwilligers

Ook Markant, centrum voor mantelzorg, neemt verschillende initatieven om (vrijwilligers-)hulp op afstand te bieden. Lees hierover in hun speciale nieuwsbrief Mantelzorg & Corona.

Beschermende middelen

Verspreiding van het virus

Het Coronavirus verspreidt zich via druppels in de lucht. Deze druppels vallen binnen een meter van een patiënt naar beneden. Daardoor is er bij een afstand van 1,5 meter geen risico op besmetting*.

Tijdens zorghandelingen komt de medewerker echter binnen deze afstand. Om te voorkomen dat de druppels in het gezicht of op de handen van de medewerker komen, worden beschermende middelen gebruikt.

Op de Intensive Care (IC) is de hoeveelheid druppels met virus hoger. Dit komt doordat bij de beademing van de patiënten lucht onder druk ontsnapt. Juist in deze lucht zitten veel virussen. Daarom moeten IC-hulpverleners volledig bedekt zijn.

Bij de lichamelijke verzorging van onze cliënten bij wie geen gebruik wordt gemaakt van beademingsapparatuur is de hoeveelheid druppels met virus veel kleiner. Hierdoor hoeven minder strenge maatregelen genomen te worden.

*Bron: RIVM & GGD

Inzet Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Onze zorgverleners gebruiken beschermingsmiddelen, als een mondneusmasker en bril, wanneer er bij een cliënt sprake is van een verdenking van, of bevestigde, Corona-besmetting.

De zorgverleners bedekken hun gezicht met chirurgische mondneusmaskers en met brillen. De mondneusmaskers zijn spatdicht zodat druppels niet door het masker heenkomen om in neus of mond te komen. De brillen beschermen de oogslijmvliezen tijdens contact op korte afstand.

De handen komen in contact met het virus en besmetten de zorgverlener als zij aan hun gezicht komen. Daarom dragen de zorgverleners handschoenen die per patiënt worden verwisseld. Het blijft na uittrekken van de handschoenen belangrijk dat de handen en onderarmen altijd worden gewassen, met water en zeep of met alcohol.

De dienstkleding wordt tegen spatten beschermd met een plastic overschort die per patiënt wordt verwisseld. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met jassen met lange mouwen. Als het niet anders kan, wordt tijdelijk gewerkt met dienstkleding met korte mouwen.

Ervaringsverhalen

 • Ali doet vrijwilligerswerk in corona-tijd
  • Chantal is opeens 'corona-cateraar'
  • Miabella activiteitenbegeleider in corona-tijd

Praktische hulp

 • Wij Amsterdam

  Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Op de website Wij Amsterdam leest u initiatieven van Amsterdammers die een steentje bij willen dragen. Amsterdammers die u kunnen helpen als dat nodig is.

   

  Naar de website Wij Amsterdam

 • Voor elkaar

  Hoe komt u aan uw boodschappen? En hoe gaat u naar een belangrijke afspraak? Kunt u de deur niet uit en heeft u praktische hulp nodig? Of een luisterend oor? Bel Voor Elkaar. In Voor Elkaar werken Burennetwerk, Combiwel, Dynamo, Doras en nog veel meer organisaties samen.

  Bel Voor ELkaar voor praktische hulp en een luisterend oor

Informatie over Corona

Activiteiten voor thuisblijvers

 • Nationale ThuisBingo

  Iedere dag tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u gratis meedoen aan de Nationale ThuisBingo. Met uw tablet, computer of laptop speelt u eenvoudig mee vanuit uw eigen huiskamer. Er zijn leuke prijzen te verdienen!

  De Nationale Thuisbingo

 • Thuis in Amsterdam: concerten, films, musea, debatten, lezingen

  Op de pagina IAmsterdam.com vindt u het volledige culturele aanbod in Amsterdam online: zing mee met Amsterdamse liedjes, bezoek een van de musea op uw laptop en tablet, bekijk een lezing, een film of debat via livestream.

  Thuis in Amsterdam

 • Cordaan in beweging

  De ‘Cordaan in beweging’ beweegprogramma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren, en mensen die binnen moeten blijven maar graag sporten. De digitale beweegprogramma’s zijn te vergelijken met het tv-programma ‘Nederland in beweging’. De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd. Daardoor zijn het ook voor mensen met een beperkte belastbaarheid passende beweegprogramma’s.

  Naar de trainingen

Cordaan start eerder met vaccineren bewoners verpleeghuizen en woonlocaties VGZ

woensdag 13 januari 2021

Cordaan start eerder met vaccineren bewoners verpleeghuizen en woonlocaties VGZ

Cordaan start vanaf dinsdag 19 januari met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en wooncentra voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is twee weken eerder dan aanvankelijk door het ministerie werd voorzien. Ook enkele andere grote zorgorganisaties in Nederland zullen volgende week beginnen met het vaccineren van hun cliënten.

Lees verder

Wat kunt u zelf doen?

 • Was regelmatig uw handen. In ieder geval als u van buiten komt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of in een papieren zakdoek
 • Wend het hoofd af als een ander hoest of niest
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd ter begroeting handen schudden, huggen en elkaar zoenen.
 • Houdt anderhalf meter afstand tussen uzelf en de ander

Handen wassen

 • Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep), een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
 • Neem voldoende zeep.
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 10 seconden.
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.
 • Spoel je handen af met flink stromend water.
 • Raak de kraan niet aan met je handen als je je handen gewassen hebt:gebruik je elleboog of wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.
 • Droog de handen goed af met een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.