Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Coronavirus en de maatregelen die Cordaan neemt om verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Cordaan volgt het beleid van het kabinet, RIVM en GGD. De maatregelen zijn ingrijpend, maar nodig om bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Laatst gewijzigd: juli 2021

Vaccinatie COVID-19

De komende tijd kunt u hier informatie vinden over de Covid-19 vaccinatie.

Nu de besmettingscijfers in Nederland snel stijgen verzoeken we al onze bezoekers en medewerkers om de voorzorgsmaatregelen goed na te blijven leven. Zoals de 1,5 meter afstand, het dragen van een mondneusmasker binnen onze zorglocaties, het goed toepassen van handhygiëne en het laten testen bij klachten. Op deze pagina vindt u informatie over de huidige maatregelen en bezoekregeling.

 

11 Veelgestelde vragen over het vaccinatieprogramma:

 • 1. Wie is wanneer aan de beurt? En wie krijgt welk vaccin?

  De overheid heeft bepaald wie wanneer aan de beurt is voor de vaccinatie en welke vaccinatie iemand krijgt. Het is niet mogelijk om zelf een vaccin te kiezen. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de landelijke vaccinatievolgorde. De ontwikkelingen volgen zich in snel tempo en kunnen dus nog veranderen.

  Let op: Ook wanneer iemand covid-19 langer dan vier weken geleden heeft gehad, wordt aan diegene gevraagd zich te laten vaccineren. Een besmetting geeft beperkte immuniteit, zodat een vaccin alsnog aan te raden is.

 • 2. Wie zijn er binnen Cordaan gevaccineerd?

  Groep 1: gestart in januari

  •  Medewerkers:
   Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen: Dit zijn alle medewerkers werkzaam binnen de muren van het verpleeghuis. Ook medewerkers uit de GGZ meerzorg, VGZ en dagbesteding, waarvan hun cliënten in het verpleeghuis (hybride locaties) wonen, zijn uitgenodigd. En ook de schoonmaak- en facilitaire medewerkers die in het verpleeghuis werken.
    
  • Cliënten:
   Bewoners van verpleeghuizen en bewoners van VGZ woonlocaties. Dit betreft bewoners die behandeling krijgen vanuit Cordaan en dus onder medische verantwoordelijkheid staan van een Specialist Ouderengeneeskunde (SO) of Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG).

  Groep 2: februari/maart

  •  Medewerkers:
   - Vanaf 15 februari: Zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg: Alle medewerkers die werken met VGZ cliënten in locaties. Dit betekent ook de schoonmaak, facilitaire medewerkers op locatie en de chauffeurs die cliënten uit de locaties vervoeren.
   - Vanaf 19 februari: 60+ medewerkers Zorg in de Wijk en medewerkers Zorgeloos Thuis.
   - Vanaf 25 en 26 februari: 45+  en 35+ medewerkers Zorg in de Wijk
   - Vanaf 2 maart: medewerkers jonger dan 35 jaar Zorg in de Wijk. 
   - Vanaf 4 en 5 maart: Ambulante ondersteuning, GGZ en Jeugd.
   Daarnaast zijn medewerkers vanuit de ondersteunende diensten uitgenodigd die voor hun werk ook op locaties of in teams fysiek aanwezig moeten zijn.
    
  • Cliënten: 
   Vanaf 9 maart: Cliënten die bij ons wonen onder medische verantwoordelijkheid van de huisarts.
   Thuiswonende cliënten met een eigen huisarts worden gevaccineerd volgens het landelijke vaccinatieprogramma.

  Externen:
  Externen zoals stagiaires, uitzendkrachten en ZZP'ers zijn ook uitgenodigd.

  Kantoormedewerkers:
  Door een tekort aan vaccins heeft de overheid besloten om kantoormedewerkers niet meer apart te laten vaccineren, maar mee te laten gaan in het reguliere programma. Deze groep medewerkers worden daarom door de eigen huisarts of de GGD opgeroepen om gevaccineerd te worden en gaan mee in de leeftijdscategorie die door de overheid is bepaald.

  Ook vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen bovengenoemde groepen. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de (leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie.

 • 3. Hoe werkt vaccineren?

  Om het vaccin goed te laten werken zijn er twee prikken per persoon nodig. Bij de vaccins van BioN/Tech/Pfizer en Moderna, zitten er vier weken tussen de eerste en tweede prik.
  Het vaccin van AstraZenica (Oxford) bestaat ook uit twee prikken, met een tussenpose van 4 tot 12 weken.

  Voor het vaccineren van zorgmedewerkers zijn verschillende GGD-locaties ingericht. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging voor het maken van een afspraak zodra zij aan de beurt zijn.

  Bewoners van Cordaan zijn/worden in hun eigen woonomgeving door medewerkers van Cordaan gevaccineerd. Zij en/of hun eerste contactpersoon ontvangen een uitnodigingsbrief met daarbij informatie over het vaccin en een toestemmingsverklaring. Deze toestemmingsverklaring is noodzakelijk om te kunnen en mogen vaccineren

  Dit houdt in dat: 

  • Cliënten die in een verpleeghuis of VGZ-locatie van Cordaan en van wie een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten de hoofdbehandelaar is, krijgen de vaccinatie via Cordaan. Dit is vergelijkbaar met de griepvaccinatie. 
  • Zelfstandig wonende cliënten met een eigen huisarts worden door de huisarts gevaccineerd.  
  • Over cliënten wonend bij Cordaan maar die een eigen huisarts hebben, is Cordaan op dit moment met de huisartsen in overleg hoe we deze groep zo snel als mogelijk kunnen vaccineren.
 • 4. Eén of twee vaccinaties: wanneer is één vaccinatie voldoende?

  Eén vaccinatie is voldoende als iemand minder dan zes maanden geleden COVID-19 heeft gehad. Door de infectie is er al immuniteit opgebouwd en dan is één vaccinatie voldoende voor bescherming. Uitzondering hierop zijn mensen die horen bij de medisch hoog-risico groepen.

  Wanneer krijg ik twee vaccinaties?

  • Als u gevaccineerd wordt met de vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca krijgt u twee vaccinaties als u in de afgelopen 6 maanden geen corona heeft gehad.
  • Als u behoort tot de medisch hoog-risico groepen.
  • Als u  de eerste vaccinatie corona krijgt. Het is namelijk niet bekend of één vaccinatie voldoende beschermd als iemand corona krijgt ná de eerste vaccinatie.

  Mag ik wel twee vaccinaties, ook al heb ik corona gehad vóór de eerste vaccinatie?
  Ja, dat mag. Het is niet nodig, maar het mag wel en het is niet bezwaarlijk.

 • 5. Wat is het verschil tussen het BioNTech/Pfizer-vaccin, Moderna-vaccin en AstraZeneca?

  De vaccins van Pfizer en Moderna werken ongeveer hetzelfde, het zijn zogenoemde mRNA vaccins. Bij het BioNTech/Pfizer-vaccin is berekend dat het voor 95% voorkomt dat je ziek wordt. Bij het Moderna-vaccin is de werkzaamheid 94%.
  Het vaccin van AstraZeneca is een vectorvaccin. Uit twee grote studies blijkt dat het vaccin van AstraZeneca bij 60 procent van de mensen van 18 jaar en ouder bescherming biedt tegen ziekte na besmetting met het coronavirus.

  De vaccins zorgen allen ervoor dat als je ziek wordt de ziekte minder heftig verloopt. Bij ouderen is het doel van de vaccins vooral het voorkomen van overlijden. Daarom wordt bij ouderen voor het vaccin van Pfizer en Moderna gekozen. Bij jongeren is het doel van de vaccins het voorkomen van ziekenhuisopname.

  De manier waarop de vaccins bewaard moeten worden is wel anders. BioNTech/Pfizer moet worden bewaard bij -75°C. Na ontdooien moet het binnen 4-5 dagen worden toegediend.
  Het vaccin van Moderna wordt bewaard bij -20°C. Na ontdooien is dit vaccin nog 30 dagen houdbaar. Het vaccin van AstraZeneca kan bewaard worden in de koelkast.

 • 6. Welke effecten kunnen we verwachten?

  De eerste vaccinatieronde zal waarschijnlijk zorgen voor minder sterfgevallen. Als de inenting goed werkt voor 70-plussers, vermindert ook de toestroom van coronapatiënten in het ziekenhuis. Het aantal besmettingen daalt pas wanneer mensen zich goed aan alle maatregelen houden. 

  De verwachting is dat de vaccins ook tegen gemuteerde versies van het Coronavirus effectief zullen zijn, dit wordt momenteel onderzocht. Het virus moet ingrijpend wijzigen wil het vaccin niet effectief zijn.

 • 7. Ik ben gevaccineerd. Wat nu?

  Ook wanneer u beide vaccinaties gehad heeft, blijven de maatregelen gelden. Zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Ook ná vaccinatie kunnen mensen toch nog ziek worden. Het is nog niet bekend of mensen na vaccinatie het virus over kunnen dragen. Pas als de besmettingscijfers (landelijk) omlaag gaan, kunnen maatregelen worden afgeschaald.

 • 8. Zijn de vaccins veilig?

  Een goed werkend en veilig vaccin tegen het coronavirus kan een einde maken aan de pandemie. Daarom is er wereldwijd veel onderzoek gedaan en zijn verschillende vaccins in ontwikkeling. Voor een vaccin tegen corona gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins en geneesmiddelen. De vaccins van BioNTecht/Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn uitgebreid getest onder duizenden vrijwilligers. Voor meer informatie over de ontwikkeling van de vaccins kun je ook kijken op de site van de Rijksoverheid.     

 • 9. Weten we iets over bijwerkingen?

  Na de vaccinatie kunnen klachten optreden die die lijken op griep. Denk hierbij aan verhoging, koorts, spierpijn, hoofdpijn of vermoeidheid. Als u zich zorgen maakt, kunt u contact opnemen met de huisarts. Informatie over mogelijke bijwerkingen vindt u hier.

  Bijwerkingen melden
  Iedereen kan een bijwerking na coronavaccinatie bij Lareb melden. Ook bij twijfel over de oorzaak van de bijwerking, kunt u een melding maken.
  U kunt bijwerkingen hier melden

 • 10. Zijn vaccins koosjer en halal?

  De vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna zijn chemisch gemaakt en worden gegeven in het kader van gezondheidsbevordering. Zij worden daardoor als halal aangeduid. In 2003 verklaarde de joodse gemeenschap dat vaccins die niet via de mond toegediend zijn, koosjer zijn.

 • 11. Is vaccinatie verplicht?

  Nee, vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. Maar ook al is het een individuele keuze, we kunnen de pandemie alleen beteugelen als de meeste mensen zich wel laten inenten. Het is dus belangrijk dat u goed nadenkt over uw keuze en wat u kunt betekenen voor uzelf en voor anderen. 

Huidige bezoekregeling

Hieronder vindt u informatie over de bezoekregeling in verpleeghuizen en VGZ/GGZ locaties

Bezoekregeling

We vinden het belangrijk dat bezoek voor onze bewoners zo veilig mogelijk is. Onze medewerkers werken hard aan een veilige woon- en zorgplek voor onze cliënten. Wij vragen iedereen die op bezoek komt, familie en vrienden, om ons daarbij te helpen. Wees voorzichtig en blijf alert. Zo zorgen we voor elkaar. U kunt bij de locatie zelf informeren naar de huidige bezoekregeling, ook bezoektijden kunnen verschillen per locatie.

De huidige algemene bezoekregeling is: 

 • U draagt vanaf binnenkomst in onze locaties een mondneusmasker. Ook als u zich buiten de 1,5 meter van een ander bevindt. Het mondneusmasker mag af wanneer u zit op een vaste plaats, op 1.5 meter afstand van de ander. 
 • Bezoek vindt plaats op de eigen kamers van onze bewoners. 
 • Restaurants blijven wel geopend voor bezoekers, mits de 1.5 meter gewaarborgd wordt. 
 • Bezoekers kunnen vrij naar binnen, er is geen maximaal aantal bezoekers meer.  
 • Bezoekers worden bij binnenkomst niet meer geregistreerd. 
 • Bezoekers die volledig gevaccineerd zijn of een negatieve test kunnen laten zien, mogen het mondneusmasker  op de eigen kamer van onze bewoners afzetten.

De volgende algemene afspraken blijven gelden: 

 • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van anderen.
 • U bent vrij van klachten. 
 • Bij binnenkomst past u handhygiëne toe.  

Bezoek aan huis

Bij bezoek en overnachting is het belangrijk dat de landelijke maatregelen in acht genomen worden. Zoals de 1,5 meter afstand, regelmatig toepassen van handhygiëne en het thuisblijven en testen bij klachten.

Bij bezoek/uitstapje zonder overnachting:
Geen maatregelen bij terugkomst.
 
Bij bezoek/uitstapje met overnachting:
Bij terugkomst maakt de arts een risico-inventarisatie. Of de bewoner gevaccineerd is wordt in deze afweging meegenomen en valt onder ‘laag risico’.

 •  Laag risico: geen quarantaine, geen PCR test.
 • Hoog risico: 5 dagen quarantaine, test op dag 6.  
 • VGZ/GGZ: bij de risico-inventarisatie wordt naast de (huis)arts ook de WZD (Wet Zorg & Dwang) functionaris betrokken om de afweging te maken of iemand wel in quarantaine kan.

Afspraken en behandelingen

Behandelingen/afspraken die doorgaan:

 • De dagbesteding is geopend;
 • Zangactiviteiten voor en door bewoners zijn toegestaan. Zangactiviteiten door een artiest kan als er voldoende afstand is tot cliënten.
 • Statische activiteiten voor bewoners zijn mogelijk. Denk hierbij aan: kledingverkoop, gebruik van de bibliotheek, de visboer etc.
 • Afspraken met kappers, pedicures en behandelaren zijn weer toegestaan voor bewoners van Cordaan locaties en klanten van buiten de locaties. Hierbij is het belangrijk dat de klanten van buitenaf vrij zijn van klachten en een mondmasker dragen (ook tijdens de behandeling). Bewoners van de locaties en klanten van buitenaf worden niet gemengd, maar behandeld op afzonderlijke dagen of dagdelen. 

Faciliteiten

De horeca en terrassen van onze locaties gaan weer open. Wel gelden hierbij enkele voorwaarden:

 • Restaurants en horeca zijn geopend voor bewoners en bezoekers.
 • In de restaurants geldt het bewaren van 1,5 meter afstand en een maximaal aantal personen in de ruimte.

Wandelen met bewoners

Komt u op bezoek en wilt u wandelen? Maak dan afspraken over uw bezoek en uitstapje met medewerkers van de locatie. Let bij het naar buiten gaan a.u.b. op het volgende:

 • Bewaar ook buiten 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukke plekken
 • Vermijd het openbaar vervoer (OV)
 • Schud geen handen ter begroeting

Dagbesteding en logeren

Dagbesteding
Cliënten gaan zo veel als mogelijk naar dagbesteding. Voor een aantal cliënten is maatwerk nodig, bijvoorbeeld omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben of omdat er specifieke omstandigheden zijn in de thuissituatie. Het hoe en wat wordt in nauw overleg tussen de thuissituatie en de dagbesteding afgestemd.

Logeren
Zie hierboven "Bezoek aan huis".

Logeren bij Cordaan is mogelijk wanneer cliënt en verwanten klachtenvrij zijn. Als de cliënt klachten krijgt die passen bij COVID-19 gaat een cliënt zo spoedig mogelijk naar huis. Wanneer er tijdens of vlak na het logeren bij een cliënt of verwant klachten optreden die passen bij COVID-19, wordt dit direct gemeld aan de betreffende teammanager. Bij klachten wordt er getest.

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers geldt de algemene richtlijn, zorg goed voor jezelf en blijf thuis bij klachten of als er sprake is van een kwetsbare gezondheid. Heeft u geen luchtwegklachten? We kunnen alle hulp goed gebruiken! Overleg met uw vrijwilligerscoördinator wat u kunt doen.

Wilt u vrijwilliger worden? U vindt meer informatie op onze pagina voor Vrijwilligers. Ook Markant, centrum voor mantelzorg, neemt verschillende initatieven om (vrijwilligers-)hulp op afstand te bieden. Lees hierover in hun speciale nieuwsbrief Mantelzorg & Corona.

Beschermende middelen

Verspreiding van het virus

Het Coronavirus verspreidt zich via druppels in de lucht. Deze druppels vallen binnen een meter van een patiënt naar beneden. Daardoor is er bij een afstand van 1,5 meter geen risico op besmetting*.

Tijdens zorghandelingen komt de medewerker echter binnen deze afstand. Om te voorkomen dat de druppels in het gezicht of op de handen van de medewerker komen, worden beschermende middelen gebruikt.

Op de Intensive Care (IC) is de hoeveelheid druppels met virus hoger. Dit komt doordat bij de beademing van de patiënten lucht onder druk ontsnapt. Juist in deze lucht zitten veel virussen. Daarom moeten IC-hulpverleners volledig bedekt zijn.

Bij de lichamelijke verzorging van onze cliënten bij wie geen gebruik wordt gemaakt van beademingsapparatuur is de hoeveelheid druppels met virus veel kleiner. Hierdoor hoeven minder strenge maatregelen genomen te worden.

*Bron: RIVM & GGD

Inzet Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Onze zorgverleners dragen binnen onze zorglocaties altijd een mondneusmasker. Wanneer er bij een cliënt sprake is van een verdenking van, of bevestigde, Corona-besmetting, dragen onze medewerkers de volgende beschermende middelen:

 • De zorgverleners bedekken hun gezicht met mondneusmaskers en met brillen. De mondneusmaskers zijn spatdicht zodat druppels niet door het masker heenkomen om in neus of mond te komen. De brillen beschermen de oogslijmvliezen tijdens contact op korte afstand.
   
 • De handen komen in contact met het virus en besmetten de zorgverlener als zij aan hun gezicht komen. Daarom dragen de zorgverleners handschoenen die per patiënt worden verwisseld. Het blijft na uittrekken van de handschoenen belangrijk dat de handen en onderarmen altijd worden gewassen, met water en zeep of met alcohol.
 • De dienstkleding wordt tegen spatten beschermd met een plastic overschort die per patiënt wordt verwisseld. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met jassen met lange mouwen. Als het niet anders kan, wordt tijdelijk gewerkt met dienstkleding met korte mouwen.
 • Ali doet vrijwilligerswerk in corona-tijd
  • Chantal is opeens 'corona-cateraar'
  • Miabella activiteitenbegeleider in corona-tijd

Praktische hulp

 • Wij Amsterdam

  Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Op de website Wij Amsterdam leest u initiatieven van Amsterdammers die een steentje bij willen dragen. Amsterdammers die u kunnen helpen als dat nodig is.

   

  Naar de website Wij Amsterdam

 • Voor elkaar

  Hoe komt u aan uw boodschappen? En hoe gaat u naar een belangrijke afspraak? Kunt u de deur niet uit en heeft u praktische hulp nodig? Of een luisterend oor? Bel Voor Elkaar. In Voor Elkaar werken Burennetwerk, Combiwel, Dynamo, Doras en nog veel meer organisaties samen.

  Bel Voor ELkaar voor praktische hulp en een luisterend oor

Informatie over Corona

 • Pharos

  Op de website van Pharos wordt alle informatie over het Coronavirus en de maatregelen van het RIVM duidelijk uitgelegd. Ook in Arabisch, Turks, Chinees, Pools, Engels, Farsi, Somalisch en Tigrinya.

  Corona eenvoudig uitgelegd - ook in andere talen

 • RIVM

  Op de website vindt u de meest actuele informatie, richtlijnen en maatregelen ovre het coronavirus.Cordaan volgt de richtlijnen van het RIVM.

  Website RIVM

 • Steffie.nl

  Steffie legt alles uit over het coronavirus. Wat u wel en niet moet doen. Zodat u ervoor zorgt dat uzelf en anderen niet ziek worden. De uitleg is er in verschillende talen. 

  Klik hier voor het filmpje van Steffie

Activiteiten voor thuisblijvers

 • Nationale ThuisBingo

  Iedere woensdag om 15.00 uur kunt u gratis meedoen aan de Nationale ThuisBingo. Met uw tablet, computer of laptop speelt u eenvoudig mee vanuit uw eigen huiskamer. Er zijn leuke prijzen te verdienen!

  De Nationale Thuisbingo

 • Thuis in Amsterdam: concerten, films, musea, debatten, lezingen

  Op de pagina IAmsterdam.com vindt u het volledige culturele aanbod in Amsterdam online: zing mee met Amsterdamse liedjes, bezoek een van de musea op uw laptop en tablet, bekijk een lezing, een film of debat via livestream.

  Thuis in Amsterdam

 • Cordaan in beweging

  De ‘Cordaan in beweging’ beweegprogramma’s zijn speciaal gemaakt voor senioren, en mensen die binnen moeten blijven maar graag sporten. De digitale beweegprogramma’s zijn te vergelijken met het tv-programma ‘Nederland in beweging’. De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd. Daardoor zijn het ook voor mensen met een beperkte belastbaarheid passende beweegprogramma’s.

  Naar de trainingen

Zorgmedewerkers krijgen alsnog als eerste AstraZeneca-vaccin

vrijdag 5 februari 2021

Zorgmedewerkers krijgen alsnog als eerste AstraZeneca-vaccin

Zorgmedewerkers in de thuiszorg komen toch in aanmerking voor een vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. Dat heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) vrijdag bekendgemaakt, nadat verschillende zorgorganisaties waaronder Cordaan en branchevereniging ActiZ daarop hadden aangedrongen.

Lees verder

Wat kunt u zelf doen?

 • Was regelmatig uw handen. In ieder geval als u van buiten komt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of in een papieren zakdoek
 • Wend het hoofd af als een ander hoest of niest
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd ter begroeting handen schudden, huggen en elkaar zoenen.
 • Houdt anderhalf meter afstand tussen uzelf en de ander

Handen wassen

 • Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep), een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
 • Neem voldoende zeep.
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 10 seconden.
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.
 • Spoel je handen af met flink stromend water.
 • Raak de kraan niet aan met je handen als je je handen gewassen hebt:gebruik je elleboog of wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.
 • Droog de handen goed af met een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.