Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Coronavirus en de maatregelen die Cordaan neemt om verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Cordaan volgt het beleid van het kabinet, RIVM en GGD. De maatregelen zijn nodig om bewoners, medewerkers, bezoekers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen aan waar nodig. Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Laatst gewijzigd: november 2021

Huidige coronamaatregelen

Vanwege het toenemend aantal besmettingen gelden er tot tenminste 19 december 2021 weer nieuwe landelijke maatregelen. Dit betekent dat ook binnen Cordaan een aantal maatregelen wordt aangescherpt. Wij maken hierin geen onderscheid tussen personen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ook als u gevaccineerd bent kunt u het virus bij u dragen, waardoor er risico is op verspreiding. Hiermee willen we verspreiding van deze virussen onder onze bewoners en medewerkers zo veel mogelijk voorkomen.

Maatregelen t/m in ieder geval 19 december 2021

 • Het mondneusmasker wordt vanaf binnenkomst in onze locaties gedragen door medewerkers en bezoekers. Het mondneusmasker mag af op een vaste plaats, zittend op 1.5m van de ander.  
 • Houd 1.5 meter afstand van anderen.  
 • Bewoners mogen per dag maximaal 1 keer bezoek ontvangen, bestaande uit maximaal 4 personen. Hierbij geldt dat er ook op de eigen kamer 1.5 meter afstand kan worden gehouden.  
 • Het is belangrijk dat u bij binnenkomst in een van onze locaties uw handen desinfecteert bij de daarvoor bestemde zuilen, of dat u uw handen wast met water en zeep.  
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 
 • Binnen onze locaties sluiten cafés en restaurants om 17.00 uur voor bezoekers van buitenaf (externe bezoekers). Bewoners en medewerkers van de locatie kunnen tot 20.00 uur gebruikmaken van de horeca. 
 • Externe bezoekers worden in de ruimtes met een horecavergunning om een QR-code gevraagd. Net zoals bij alle cafés en restaurants in Nederland. Bewoners en medewerkers van de locatie hoeven geen QR-code te laten zien.  
 • Bij gebruik van de horeca geldt het volgende: 
  -  De1.5 meter afstand gewaarborgd wordt. 
   - In de ruimte heeft u een vaste zitplaats.
   - Externe bezoekers en medewerkers dragen een mondneusmasker bij bewegen door de ruimte. Bewoners van de locatie hoeven in dit geval geen mondneusmasker te dragen.   

Op het moment dat onze medewerkers klachten hebben die passend zijn bij COVID-19, griep of verkoudheid, dienen zij direct een test te doen. Medewerkers mogen pas weer werken na een negatieve testuitslag. Het dragen van een mondneusmasker helpt om ook de overdracht van verkoudheidsvirussen te verminderen, waardoor het risico op uitval van personeel kleiner is.  

Coronabewijs: wanneer is er een QR-code nodig voor toegang in een Cordaanlocatie?   
Op veel plekken in het land moet u via de Corona Check App op uw telefoon een zogenaamde QR-code laten zien. Daarmee laat u zien dat u bent gevaccineerd, hersteld bent van corona of een recente negatieve testuitslag hebt. Binnen Cordaan-locaties willen we het gebruik hiervan beperken. Toch kan in sommige gevallen aan bezoek worden gevraagd om een QR-code te tonen. 

Wanneer is geen QR-code nodig? 

 • Bij het bezoek van naasten;  
 • Deelnemers aan de dagbesteding hoeven geen QR-code te tonen; 
 • In onze restaurants hebben bewoners en medewerkers geen QR-code nodig. Aan bezoekers kan dit wel worden gevraagd.  

Wanneer heeft is er wel een QR-code nodig? 
Bewoners van Cordaan-locaties en deelnemers van dagbesteding kunnen weer volledig deelnemen aan activiteiten en uitstapjes buiten de deur. Bij bezoek aan een museum of restaurant zullen zij wel een QR-code moeten laten zien. Informatie over hoe u een QR-code kunt aanvragen vindt u op www.coronacheck.nl. Als het u niet lukt, kunt u ook bellen met de Coronacheck Helpdesk: 0800-1412. In principe zijn bewoners en hun netwerk zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van de QR-code. Waar mogelijk ondersteunen onze medewerkers hierbij.

Dagbesteding, logeren en uitstapjes

De dagbesteding op onze locaties en onze logeerhuizen zijn geopend voor alle cliënten. Hierbij gelden wel een aantal voorwaarden om nauw contact, en daarmee de kans op besmetting, zo veel mogelijk te voorkomen:

 •  De 1.5 meter afstand tussen bezoekers van de dagbesteding wordt gewaarborgd. Indien dit niet mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van spatschermen. 
 •  In de ruimte worden in- en externe bezoekers van de dagbesteding (of andere activiteiten) zo veel mogelijk gescheiden van elkaar. 
 • Bij klachten blijven bezoekers van de dagbesteding thuis en laten zich testen.  

Uitstapjes buiten de deur zijn mogelijk. Indien er een bezoek wordt gebracht aan een museum, restaurant of andere voorziening waar het tonen van een QR-code noodzakelijk is, geldt deze verplichting ook voor cliënten en begeleiders van Cordaan.

Vervoer

De capaciteit van de busjes van en naar dagbesteding of uitstapje, kan volledig worden benut. In de bus blijven chauffeur, begeleiders en cliënten wel een mondneusmasker dragen. Als dit voor cliënten te belastend is of niet uitvoerbaar, dan kan hiervan afgeweken worden. 

Beschermende middelen

Verspreiding van het virus

Het Coronavirus verspreidt zich via druppels in de lucht. Deze druppels vallen binnen een meter van een patiënt naar beneden. Daardoor is er bij een afstand van 1,5 meter geen risico op besmetting*.

Tijdens zorghandelingen komt de medewerker echter binnen deze afstand. Om te voorkomen dat de druppels in het gezicht of op de handen van de medewerker komen, worden beschermende middelen gebruikt.

Op de Intensive Care (IC) is de hoeveelheid druppels met virus hoger. Dit komt doordat bij de beademing van de patiënten lucht onder druk ontsnapt. Juist in deze lucht zitten veel virussen. Daarom moeten IC-hulpverleners volledig bedekt zijn.

Bij de lichamelijke verzorging van onze cliënten bij wie geen gebruik wordt gemaakt van beademingsapparatuur is de hoeveelheid druppels met virus veel kleiner. Hierdoor hoeven minder strenge maatregelen genomen te worden.

*Bron: RIVM & GGD

Inzet Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Onze zorgverleners dragen binnen onze zorglocaties een mondneusmasker. Wanneer er bij een cliënt sprake is van een verdenking van, of bevestigde, Corona-besmetting, dragen onze medewerkers ook de volgende beschermende middelen:

 • De zorgverleners bedekken hun gezicht met mondneusmaskers en met brillen. De mondneusmaskers zijn spatdicht zodat druppels niet door het masker heenkomen om in neus of mond te komen. De brillen beschermen de oogslijmvliezen tijdens contact op korte afstand.
   
 • De handen komen in contact met het virus en besmetten de zorgverlener als zij aan hun gezicht komen. Daarom dragen de zorgverleners handschoenen die per patiënt worden verwisseld. Het blijft na uittrekken van de handschoenen belangrijk dat de handen en onderarmen altijd worden gewassen, met water en zeep of met alcohol.
 • De dienstkleding wordt tegen spatten beschermd met een plastic overschort die per patiënt wordt verwisseld. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met jassen met lange mouwen. Als het niet anders kan, wordt tijdelijk gewerkt met dienstkleding met korte mouwen.
 • Ali doet vrijwilligerswerk in corona-tijd
  • Chantal is opeens 'corona-cateraar'
  • Miabella activiteitenbegeleider in corona-tijd

Praktische hulp

 • Wij Amsterdam

  Amsterdammers helpen elkaar tijdens de coronacrisis. Op de website Wij Amsterdam leest u initiatieven van Amsterdammers die een steentje bij willen dragen. Amsterdammers die u kunnen helpen als dat nodig is.

   

  Naar de website Wij Amsterdam

 • Voor elkaar

  Hoe komt u aan uw boodschappen? En hoe gaat u naar een belangrijke afspraak? Kunt u de deur niet uit en heeft u praktische hulp nodig? Of een luisterend oor? Bel Voor Elkaar. In Voor Elkaar werken Burennetwerk, Combiwel, Dynamo, Doras en nog veel meer organisaties samen.

  Bel Voor ELkaar voor praktische hulp en een luisterend oor

Informatie over Corona

 • Pharos

  Op de website van Pharos wordt alle informatie over het Coronavirus en de maatregelen van het RIVM duidelijk uitgelegd. Ook in Arabisch, Turks, Chinees, Pools, Engels, Farsi, Somalisch en Tigrinya.

  Corona eenvoudig uitgelegd - ook in andere talen

 • RIVM

  Op de website vindt u de meest actuele informatie, richtlijnen en maatregelen ovre het coronavirus.Cordaan volgt de richtlijnen van het RIVM.

  Website RIVM

 • Steffie.nl

  Steffie legt alles uit over het coronavirus. Wat u wel en niet moet doen. Zodat u ervoor zorgt dat uzelf en anderen niet ziek worden. De uitleg is er in verschillende talen. 

  Klik hier voor het filmpje van Steffie

Opluchting in Diemen om boosterprik: ‘Dan kan ik de kleinkinderen zien’

woensdag 1 december 2021

Opluchting in Diemen om boosterprik: ‘Dan kan ik de kleinkinderen zien’

De bewoners van verpleeghuis Berkenstede in Diemen kregen maandag hun boostervaccinatie. Deze en volgende week zetten onze fantastische verpleegkundigen 3.500 prikken om alle cliënten in de woonlocaties weer optimaal te beschermen. Het Parool heeft een artikel geschreven over de eerste boosterprikken bij Cordaan.

Lees verder

Wat kunt u zelf doen?

 • Was regelmatig uw handen. In ieder geval als u van buiten komt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of in een papieren zakdoek
 • Wend het hoofd af als een ander hoest of niest
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd ter begroeting handen schudden, huggen en elkaar zoenen
 • Houdt anderhalf meter afstand tussen uzelf en de ander
 • Vaccineren helpt om uzelf en anderen te beschermen tegen het virus.

Handen wassen

 • Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep), een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
 • Neem voldoende zeep.
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 10 seconden.
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.
 • Spoel je handen af met flink stromend water.
 • Raak de kraan niet aan met je handen als je je handen gewassen hebt:gebruik je elleboog of wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.
 • Droog de handen goed af met een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.