Coronavirus

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het Coronavirus en de maatregelen die Cordaan neemt om verspreiding zo veel mogelijk te beperken. Cordaan volgt het beleid van het kabinet, RIVM en GGD. De maatregelen zijn ingrijpend, maar nodig om bewoners en medewerkers van onze locaties, bezoekers en vrijwilligers zo goed mogelijk te beschermen tegen het virus.

Deze situatie blijft aan wijzigingen onderhevig. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en passen de richtlijnen dagelijks aan waar nodig.
Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

Laatste update: woensdag 1 april, 12.16 uur
 

Thuiszorg

Onze zorg thuis gaat gewoon door. Onze zorgverleners zijn extra alert op hygiëne en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Thuiszorg-cliënten die het Coronavirus hebben opgelopen ontvangen geen zorg van het wijkteam, maar van een speciaal Coronateam. Zo verkleinen we de kans op kruisbesmetting.

Onze zorgverleners gebruiken beschermende middelen als een mondmasker en bril wanneer er bij een cliënt sprake is van een bevestigde Corona-besmetting. Landelijk zijn deze middelen schaars, dus deze zetten we in op de plekken waar ze noodzakelijk zijn. Zo kunnen we ervoor zorgen dat ze gebruikt worden waar het echt nodig is.

Dagbesteding

Al onze dagbestedingslocaties zijn gesloten tot in ieder geval 28 april.

Houd deze website in de gaten voor de meest actuele informatie.

Verpleeghuizen

 • De cafés op locaties zijn dicht. De restaurants zijn alleen geopend voor de noodzakelijke maaltijdverstrekking aan bewoners.
 • Afspraken met kappers en pedicures gaan niet door. De inzet van pedicure is alleen op medische indicatie.
 • Afspraken met de tandarts kunnen alleen doorgaan als dit medisch noodzakelijk is.
 • Afspraken met fysio- en ergotherapeuten en logopedisten in Cordaanlocaties gaan niet door,

Bezoekers

Om verspreiding van het virus te beperken, gelden voor bezoekers van onze locaties de volgende maatregelen:

 • Alle verpleeghuizen en woonlocaties VGZ en GGZ van Cordaan zijn gesloten voor bezoek.

Voor locaties in de verstandelijk gehandicaptenzorg en geestelijk gezondheidszorg geldt dat de persoonlijk begeleider of teammanager in speciale, zeer dringende gevallen een uitzondering kan maken. Als familie of de wettelijk vertegenwoordiger een bewoner wil ophalen om naar huis te gaan, blijft de bewoner daar tot de bezoekersregeling is opgeheven.

Deze bezoekregeling is van kracht tot minimaal 28 april.

 

Vrijwilligers

Voor vrijwilligers geldt de algemene richtlijn, zorg goed voor jezelf en blijf thuis bij klachten of als er sprake is van een kwetsbare gezondheid.

Heeft u geen luchtwegklachten? We kunnen alle hulp goed gebruiken! Overleg met uw vrijwilligerscoördinator wat u kunt doen.

Wilt u vrijwilliger worden? U vindt meer informatie op onze pagina voor Vrijwilligers

Ook Markant, centrum voor mantelzorg, neemt verschillende initatieven om (vrijwilligers-)hulp op afstand te bieden. Lees hierover in hun speciale nieuwsbrief Mantelzorg & Corona.

Wat kunt u zelf doen?

 • Was regelmatig uw handen. In ieder geval als u van buiten komt
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, of in een papieren zakdoek
 • Wend het hoofd af als een ander hoest of niest
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct weg
 • Vermijd ter begroeting handen schudden, huggen en elkaar zoenen.
 • Houdt anderhalf meter afstand tussen uzelf en de ander

Handen wassen

 • Gebruik schone materialen: vloeibare zeep (geen stuk zeep), een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.
 • Neem voldoende zeep.
 • Neem de tijd: was je handen minimaal 10 seconden.
 • Doe het op de juiste manier (zie afbeelding) en vergeet vingertoppen, duimen, ruimte tussen je vingers en je polsen niet.
 • Spoel je handen af met flink stromend water.
 • Raak de kraan niet aan met je handen als je je handen gewassen hebt:gebruik je elleboog of wegwerphanddoekje om de kraan dicht te draaien.
 • Droog de handen goed af met een wegwerphanddoekje of een stukje keukenpapier.