Consult voor huisartsen

Huisartsen kunnen een consult aanvragen bij de specialist ouderengeneeskunde. Deze consulten worden vergoed vanuit de Wlz.

U kunt de specialist ouderengeneeskunde telefonisch consulteren over de volgende onderwerpen:

  • decubitus/ wondzorg;
  • diagnostiek dementie/ cognitieve stoornissen;
  • diagnostiek depressie;
  • palliatieve zorg;
  • gedragsproblemen (tgv dementie/ delier);
  • mobiliteit/ functionaliteit/ valpreventie;
  • medicatie-advies/ polyfarmacie;
  • informatie/ routing noodbedden;
  • hulp bij indicatiestelling CIZ.

Meer info
Aanvragen, voorzien van alle persoonsgegevens, verzekeringsgegevens en een duidelijke vraagstelling kunnen gedaan worden via e-mail of telefonisch.

Stadsdeel Noord
medischnoord@cordaan.nl 
(020) 568 36 02

Stadsdeel Oost en Diemen
medischoostdiemen@cordaan.nl 
(020) 344 34 48

Stadsdeel West en Nieuw-West
mediciwest@cordaan.nl 
06 277 44 659

Stadsdeel Zuid en Stadsdeel Centrum
medischcentrumzuid@cordaan.nl  
(020) 504 40 14 

Stadsdeel  Zuidoost
medischzuidoost@cordaan.nl   
(020) 564 23 32

Voor informatie/ routing over kort-durende opnames (lokaties in de buurt) belt u het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26

 

Gerelateerde pagina's