Buurtteam-verwijzers

Op deze pagina vindt u informatie over het aanmelden en doorverwijzen van cliënten die aanvullende ondersteuning nodig hebben. Ook vindt u informatie bij wie u terecht kunt voor consultatie en advies over cliënten die bij Buurtteams in begeleiding zijn.  
 

*** DEZE PAGINA IS ONDER CONSTRUCTIE - MEER INFORMATIE VOLGT ZSM ***

Consultatie en advies

Cordaan biedt consultatie en advies aan de Buurtteams. Dit doen we, als lid van het netwerk ‘Amsterdam Extra’, voor volwassen en oudere cliënten met een (O)GGZ achtergrond, en voor cliënten met dementie, een licht verstandelijke beperking (LVB), niet aangeboren hersenletsel (NAH), autisme, of een zintuigelijke beperking.  

In alle stadsdelen

Wij werken in alle stadsdelen. Wij hebben per stadsdeel een contactpersoon. Een handig overzicht met contactpersonen kunt u binnenkort op deze plek vinden en downloaden. 

Contactpersonen

*** INFORMATIE VOLGT ***

Consultatie Amsterdam Extra

Wij bieden aanvullende ambulante ondersteuning (het toekomstige ‘begeleid thuis’) aan cliënten met (OGGZ) problematiek. Hieronder vallen ook cliënten met hoarding en vervuiling problematiek. Hiernaast ondersteunen we buurtteams en de sociale basis middels consultatie en advies.  

Het aanmelden van cliënten voor aanvullende individuele ondersteuning én het aanvragen van consultatie en advies kan door een mail te sturen aan begeleiding@cordaan.nl. Na de aanmelding wordt u binnen 2 werkdagen teruggebeld. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer (020) 886 83 00. 

Cordaan GGZ biedt ook wonen, werk en dagbesteding aan voor mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek. Klik op de links voor meer informatie.  

Consultatie LVB/NAH

Met onze collega organisaties ondersteunen wij mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Samen zorgen we voor een sluitend netwerk. Dit om er voor te zorgen dat mensen met een LVB of NAH beperking mee kunnen doen in de samenleving. Wij ondersteunen de buurtteams en de sociale basis om dit waar te maken. We doen hierin wat nodig is. 

Het aanmelden van cliënten voor aanvullende individuele ondersteuning én het aanvragen van consultatie en advies kan door een mail te sturen aan begeleiding@cordaan.nl. Na de aanmelding wordt u binnen 2 werkdagen teruggebeld. Ook kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met telefoonnummer (020) 886 83 00. 

Consultatie Autisme AV beperking

*** INFORMATIE VOLGT ***

Consultatie ouderen en dementie

*** INFORMATIE VOLGT ***

Zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, WLz en Zvw

Sommige cliënten hebben een ander soort ondersteuning nodig dan de Buurtteams kunnen bieden. Bijvoorbeeld omdat iemand niet meer thuis kan wonen, of (tijdelijk) specialistische ondersteuning thuis nodig heeft. Bij Cordaan helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en verpleging, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Liefst thuis, in uw eigen omgeving. En als dat niet kan, in een omgeving waar u zich veilig voelt. 

Arbeidsmarkt...

Sommige cliënten hebben een ander soort ondersteuning nodig dan de Buurtteams kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om toeleiding naar betaald werk, arbeidsmatige dagbesteding, dagbesteding voor ouderen en mensen met psychiatrische problematiek, of mensen met een verstandelijke beperking. 

... en dagbesteding

Bij Cordaan Werk & Dagbesteding helpen we iedereen, van jong tot oud, die korte of lange tijd begeleiding en/of ondersteuning nodig heeft. Als u bent aangewezen op verzorging en ondersteuning, als u een verstandelijke beperking heeft of als u met chronische psychische problemen kampt. Onze locaties zijn door de hele stad te vinden en zijn ingericht op verschillende interesses en thema's.

Bijvoorbeeld leer-werkplekken bij het Leerwerkbedrijf, beschutte dagcentra en dagactiviteiten voor ouderen In het overzicht hiernaast vindt u het overzicht van de locaties en contactpersonen per stadsdeel.