Begeleiding dak- en thuisloze cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking

Komt u als hulpverlener of behandelaar in contact met jongeren met een lichte verstandelijke beperking die geen vaste woon- of verblijfsplaats hebben? Bent u betrokken bij de opvang van deze groep dak- en thuisloze jongeren? Dan kunt u daarbij ondersteuning aanvragen van ons team Dak- en Thuislozen.

Terug naar de maatschappij
Cliënten met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen om verschillende redenen op straat terechtkomen en in het 'dak- en thuislozencircuit' belanden. Meestal hebben ze geen eigen dak meer boven het hoofd. Ze slapen wisselend bij vrienden, in de nachtopvang, in een kraakpand, of op straat. Hun problematiek is doorgaans complex. Veel jongeren hebben gedragsproblemen en verslavingsproblemen en vertonen agressief en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Mede daardoor komen ze dikwijls in moeilijkheden. Bovendien hebben de meeste dak- en thuisloze jongeren geen (of geen goed) contact meer met de ouders. Zij zijn aangewezen op externe hulp voor het op de rails krijgen van hun bestaan en terugkeer in de maatschappij.

Welke diensten biedt ons team Dak- en Thuislozen?
Onze medewerkers bieden ambulante zorg aan jongeren vanaf 16 jaar en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking die geen (geschikte) woonplek hebben. Onze hulpverlening bestaat uit de volgende diensten:

  • Wij bieden ondersteuning - daar waar mogelijk is - bij het regelen van opvang van de cliënt
  • Wij helpen de cliënt bij het regelen van een uitkering, het op orde brengen van de financiën en, zo nodig, bij het oplossen van schulden.
  • Eén van onze casemanagers begeleidt de cliënt naar officiële instanties. Bijvoorbeeld naar het DWI, UWV, GGD, de Jellinek kliniek en het Leger des Heils, de reclassering en de politie.
  • Via een intensieve begeleiding leren wij de jongere om structuur aan te brengen in het dagelijkse leven. In overleg met de cliënt gaan we op zoek naar een geschikte dagbesteding of naar werk. Ook helpen we de jongere bij het onderhouden van het contact met ouders, familie, buren of vrienden en met de diverse hulpinstellingen.

Meer informatie of aanmelden?
Hebt u vragen over onze begeleiding van dak- en thuislozen, of wilt u ons team inschakelen? Bel dan naar het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26.

Gerelateerde pagina's