Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)

Voor cliënten die wonen op een locatie met behandeling, is binnen Cordaan een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) beschikbaar voor een consult. Voor alle andere cliënten bestaat de mogelijkheid voor intercollegiaal overleg door de huisarts of medisch specialist met de AVG. Op deze pagina vindt u meer informatie over de AVG.

Bent u medisch specialist of huisarts en heeft u een vraag omtrent medische zorg gebonden aan de handicap van uw patiënt? De AVG beantwoordt uw vragen met betrekking tot: 

 • Medische behandeling van psychiatrische- en gedragsproblemen (inclusief autisme en NAH)
 • Specifieke medische controle (health watch) bij syndromen (bijvoorbeeld Downsyndroom)
 • Epilepsie en andere neurologische stoornissen
 • Zintuigstoornissen (horen en zien)
 • Bewegingsproblemen (onder andere spasticiteit, stijfheid)
 • Chronische voedings-, maag- of darmproblemen
 • Slikstoornissen
 • Vragen rond de oorzaak van de verstandelijke handicap en daaraan gerelateerde problemen
 • Meervoudig complexe problematiek
 • Ethische vraagstukken
 • Zorg rondom het levenseinde
 • Zwangerschapswens 
 • Beoordeling wilsbekwaamheid
 • Overige complexe zorgvragen
 • Onderzoek en behandeling van specifieke slaapstoornissen 

Daarnaast adviseren AVG over vaccinaties, infectiepreventie en hygiëneaspecten, en over medicatie bij onderzoeken en behandelingen, die door de cliënt als bedreigend worden ervaren, bijvoorbeeld de tandarts.

Bent u medisch specialist of huisarts en heeft u een vraag omtrent medische zorg gebonden aan de handicap van uw patiënt? Heeft u behoefte aan intercollegiaal overleg met een AVG? Neem dan telefonisch contact met ons op.
Ons telefoonnummer is: (020) 630 61 14.
Buiten kantooruren kunt u bellen met: (020) 592 34 17