Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief

Vanaf 1 januari 2019 gaat binnen Cordaan Zorg in de Wijk het ‘Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief’ van start. De wijkverpleging wordt anders georganiseerd, zodat de wijkverpleegkundigen de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen, samen met partners in de wijk te werken aan preventie en mee te denken over innovatie op het gebied van eHealth. In het collectief bepalen de wijkverpleegkundigen gezamenlijk de koers van de Wijkverpleging.

Werken vanuit een nieuwe structuur

Vanaf januari 2019 gaan wijkteams niet meer vanuit het principe van zelfsturing werken en ontvangen zij ondersteuning van een teamcoördinator en planner. Op deze manier worden teamleden optimaal ontzorgd en kunnen zij zich volledig richten op het leveren van kwalitatief goede zorg. De wijkverpleegkundigen van Cordaan gaan werken vanuit het “Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief”. Door deze ontwikkeling kan de wijkverpleegkundige beter invulling geven aan het vak.

Meer professionele autonomie

De wijkverpleegkundigen uit het collectief hebben een regierol in het zorgproces. Zij zijn vakinhoudelijk verbonden met het wijkteam en werken nauw samen om de zorg rondom cliënten vorm te geven. Zij indiceren en evalueren de zorg, initiëren cliëntoverleg en werken samen met verschillende interne en externe disciplines (zoals gespecialiseerd verpleegkundigen en de eerste lijn behandelaren). Zij delen zelf hun eigen tijd in met betrekking tot het verpleegkundig proces. Dit betekent dat zij niet werken vanuit het basisrooster van de wijkteams. Zij bezoeken cliënten en verlenen zorg als zij dit nodig achten vanuit kwaliteitsoogspunt en eigen klinische blik. Op deze manier zijn ze autonoom in hun handelen en worden ze niet geleid door regeltaken, zoals het oplossen van knelpunten in de planning.

Wijkweb

Elke wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor circa 50 cliënten binnen een bepaalde wijk in Amsterdam en organiseert samen met de wijkteams, maar ook de samenwerkingspartners in de wijk, de zorg rondom de cliënt. De wijkverpleegkundige staat dichtbij de wijkteams en collega wijkverpleegkundigen. Zij organiseren samen met het wijkteam casuïstiek besprekingen ter bevordering van de deskundigheid en gezamenlijke visie op de zorg. Zij zetten nieuwe toepassingen op het gebied van eHealth en andere hulpmiddelen in om de cliënt te ondersteunen in het vergroten van zelfstandigheid. Daarnaast is er meer ruimte voor de samenwerking met de partners in de wijk, waarbij de nadruk meer komt te liggen op preventie en zelfmanagement. Zij zijn de spin in het wijkweb.

Vak ontwikkeling

In deze rol krijgen de wijkverpleegkundigen de kans om de wijkverpleging door te ontwikkelen en neer te zetten zoals bedoeld in het nieuwe Kwaliteitskader Wijkverpleging. Hiervoor werken de wijkverpleegkundigen nauw met elkaar samen en volgen zij een vakinhoudelijk leiderschapsprogramma. Ook worden er vanuit het collectief intervisie en themadagen georganiseerd om gezamenlijk richting en inhoud te geven aan het vak (als wijkverpleegkundige) en de koers van de wijkverpleging.

Meet-up

Speciaal voor externe verpleegkundigen die nieuwsgierig zijn naar het nieuwe concept en waar wij nu staan, organiseren wij een meet-up. Een leuk inhoudelijk event over de toekomst en ontwikkelingen van Zorg in de Wijk en het Amsterdams Wijkverpleegkundig Collectief.

Wanneer en waar?
Op woensdag 12 juni om 16.00 uur op locatie: House of Watt te Amsterdam.

Geef je op voor de meet-up van het Collectief via onze recruiter Marja: mvanderwilde@cordaan.nl of 06 187 34 012.

Meer informatie

Wil je meer informatie over werken bij het Amsterdams WIjkverpleegkundig Collectief? Neem dan contact op met onze recruiter Marja:
E: mvanderwilde@cordaan.nl
T: 06 187 34 012.

Solliciteren als wijkverpleegkundige kan via deze pagina.