Werkplaats 'Meer op eigen benen in een etnisch diverse stad'

Dit najaar organiseert het Ben Sajet Centrum, in samenwerking met partners als HvA, AMC, VU, Cordaan, Amsta en Ons Tweede Thuis, op vier donderdagavonden een zogeheten Werkplaats. Tijdens deze Werkplaatsavonden delen studenten, professionals, opleiders, wetenschappers en ervaringsdeskundigen hun kennis en ervaring rondom een zorginhoudelijk en prangend vraagstuk. Aanwezigen worden flink aan het werk gezet in de zoektocht naar antwoorden op het vraagstuk van die avond. Deze avond staat een vraag centraal met betrekking tot mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB): hoe krijgen we zicht op de belemmerende en bevorderende factoren bij participatie van deze doelgroep in de stad?

Jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) met een lichte verstandelijke beperking die leven in de grote stad hebben steeds meer moeite hebben om mee te doen in de samenleving. Charlotte Albers is één van de promovendi die hier vanuit het Ben Sajet Centrum onderzoek naar doet. Tijdens deze avond op 2 november 2017 worden door haar en Yvonne Heijnen-Kaales (programmamanager bij het Ben Sajet Centrum) een aantal eerste bevindingen gepresenteerd en staat de volgende vraag centraal: Hoe gaan we zicht krijgen op de voor hen belemmerende en bevorderende factoren bij participatie?

Het onderzoek
In twee steden (Den Haag en Amsterdam) wordt onderzocht welke factoren, patronen en mechanismen van invloed zijn op participatie in werken, wonen en sociale relaties van jongvolwassenen met een beperking. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre en op wat voor manier etniciteit daarbij een factor is, bijvoorbeeld in de wijze waarop de hulpverlening intervenieert.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via sabina@bensajetcentrum.nl (vol = vol!). Vergeet daarbij niet te vermelden waarom u graag aan deze werkplaats deel wilt nemen. We zoeken naar een mooie mix van verschillende mensen (uit onderzoek, praktijk, opleiding) om zoveel mogelijk uit de discussie te halen. Het definitieve programma volgt drie weken voorafgaand aan de bijeenkomst.

De werkplaats is inclusief catering. Deelname is gratis.

Op de hoogte blijven
Wilt u op de hoogte blijven van deze bijeenkomsten, een thema aandragen of meer informatie? Stuur dan ook een mail naar sabina@bensajetcentrum.nl

 

Datum & tijd
donderdag 2 november 2017 van 17:00 uur tot 19:30 uur
Deel deze pagina