Themabijeenkomst Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg

Op dinsdag 23 januari houdt het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg regio Groot Amsterdam een themabijeenkomst over de kwaliteit van de verpleeghuiszorg en het vergroten van de invloed van cliënten, hun vertegenwoordigers en cliëntenraden op deze kwaliteit. U bent van harte uitgenodigd om mee te praten en mee te denken.

Op deze themabijeenkomst gaan we in gesprek met André Mannak, zorginkoper bij Zilveren Kruis over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dan in januari is vastgesteld. Dit kwaliteitskader biedt de ruimte om meer bezig te zijn met de echte kwaliteit van verpleeghuiszorg en minder met procedures en regels. Cliëntenraden hebben een nadrukkelijke rol bij de uitvoering van het kwaliteitskader.

Bij deze bijeenkomst komen vragen aan bod als: hoe kan de de zorg meer persoonsvolgend worden? Hoe kan het zorgkantoor beter faciliteren door bemiddeling en informatieverstrekking? En hoe kan zij ontwikkelingen stimuleren?

Adres
Stichting Welzijn Doven Amsterdam e.o.
Stadhouderskade 9
1073 AV Amsterdam

Deelname is gratis.
Aanmelden gewenst. Meld u aan via onderstaande aanmeldknop.


Datum & tijd
dinsdag 23 januari 2018 van 17:00 uur tot 19:45 uur
Deel deze pagina